05 maj 2006

En Viss Socialsekreterare -och ett Seriöst fax

Igår blev makens juridiska ombud kontaktad av En Viss Socialsekreterare! Vad i all sin dar?

Jo, det gällde Tingsrätten. Hur löd utslaget egentligen? Vad gäller avseende besöksförbud mellan fadern och barnen? Ombudet läste upp domen för EVS och förklarade läget, ungefär som det står här. Huruvida ombudet funderade på om dom på Soc själva inte borde ha tillgång till utslaget i fråga, vet jag inte. Men det är nog troligt.

Socialsekreteraren kommenterade sitt ärende med att "det är viktigt att kontaktpersonen (Den Lille Bodyguarden, alltså) och barnen inte kommer i konflikt"

Vilket uttalande!

Analys
Bodyguarden har tydligen stött på motstånd och beklagat sig för Soc när han har försökt förbjuda barnen att prata med sin far. Klart att dom vill möta sin far, vad Hon än ljugit ihop om hans vederstyggligheter.

En Viss Socialsekreterare kände helt klart inte till innehållet i Tingsrättens utslag. I stället har vederbörande tydligen gått helt på Hennes uppgifter. Man baxnar!

Arbetar man verkligen seriöst man låter den enda källan till besked till skola och dagis vara Henne? Och blir tvungen att kontakta motpartens juridiska ombud för att få klarhet.

Ett Seriöst fax
"Vår" sida har inte hört så mucket från SåChic, Hennes ombud, sedan de fick avslag på sin begäran om tidigarelagd bodelning. I stället kallade Tingsrätten till en ny muntlig förhandling nu i maj, och de underkände den "vårdnadsutredning" som jag har tjatat om så länge nu.

Inte ens det omskakande faktum att fadern stötte på barnen och att alla hade trevligt fick fart på henne. Är deras fax trasig, kanske? Nåväl:

Sagda Seriösa fax gick till Tingsrätten.

Sagda Seriösa fax handlar om att maken hemställer om en fullständig vårdnads- umgänges- och boendeutredning med anledning av att det material som tidigare inskickades bara handlar om ett barn. -Och att bilagorna (en för varje barn) inte var med.

Vidare att utredningen skall göras av oberoende utredare. Inte En Viss Socialsekreterare och dennes partner eftersom maken upplever dessa som parter i målet.

Ord och inga visor.

Inga kommentarer: