24 maj 2006

Nuläget -Lugnet före stormen?

Det händer inte mycket just nu. Hon har till och med slutat med att ringa polisen och falskeligen anmäla maken för brott mot ett icke existerande besöksförbud när han syns under horisonten.

Men maken hade ett taktiksnack med sitt ombud häromdan. Det var inte så kul, om vi ska vara uppriktiga. Listan och indicierna på att Hon inte bara är en dålig mor, barnen mår dessutom inte bra, kan göras lång. Det hjälper inte. De får inte ens gå till tandläkaren!

Tingsrätterna dömer nästan alltid till kvinnans fördel vid skilsmässor, fick han veta. Prognosen är dyster.

Flexibiliteten i deras tänk sträcker sig tydligen inte så långt att de ens kan föreställa sig något annat än att kvinnans utsagor alltid är sanna och att det alltid är maken som är boven i familjelivet (Min kommentar, Nota Bene)

Ett ampert fax till tingsrätten med krav på en fullständig vårdnads- umgänges- och boendeutredning med anledning av att det material som tidigare presenterats bara handlar om ett av barnen har inte gett någon som helst reaktion. Hon och SåChic (Hennes ombud) måste ha fått det vid det här laget, men deras eventuella svar har inte kommit ännu.

Ny muntlig förhandling och interimistisk dom den 9 juni.

Suck.

Inga kommentarer: