30 maj 2006

Spelar pengarna någon roll?

Egentligen är det här ett stickspår, för det enda som gäller är ju att barnen får det bra igen. Emellertid har vi fått frågan mer än en gång, så här är det:

Boende:
Den enda utgift vi känner till i detalj, är det skyddade boende som Hon tog med sig barnen in på dagen före nyårsafton 2005. Där bodde de i tio dygn à 3.950:- Förmodligen betalade Hon där en symbolisk avgift själv, men pengar blev det ändå.

Därpå (När man insett att maken inte var det förfärliga hot mot barnen och Henne som hon påstår?) blev det boende på hotell. Först ett någorlunda centralt i två veckor, och därpå ett mer perifert beläget några veckor till innan Hon flyttade hem till lägenheten igen. (Motvilligt, en vecka efter utsatt datum)

Vad hotellen i fråga, två rum bör ha behövts, kostar för en vanlig övernattande vet vi. Dock vet vi inte vad Socialförvaltningen har för avtal med dessa hotell, men rabatt bör det vara frågan om. Hon bodde med barnen inte mindre än 60 nätter på hotell, som alltså Soc betalade. Och maten, för den delen? Hel- eller halvpension spelar ju roll. Det blir alltså omöjligt för oss att skatta vad den notan kan ha gått på.

Stöd, nuläget
Ett av barnen har en stödperson i skolan, Den Lille Bodyguarden, som har arbetstid vardagar 10-15. Det finns en barnflicka i bilden också. Hon arbetar helger och två vardagar per vecka.

Hon (som i ett protokoll har sagt att hon ensam skötte famlijen på dagarna och arbetade på nätterna) har alltså nio mandagar per vecka i stöd från vår socialförvaltning. Detta har Hon haft sedan de kom hem från hotellboendet i början av Mars månad.

När Hon är ute på olika begivenheter, finns det barnvakt hemma. Vi vet inte om Hon betalar denna, men vi har all anledning att förmoda att Hon gör sitt yttersta för att slippa den utgiften.

Konklusion:
Det är alltså ett omfattande stöd som Hon har fått och får. Hur länge detta ska fortsätta, har vi inte någon uppfattning om. Det är Soc som resonerar och beslutar i saken, och vi har inga tentakler dit.

Jag vill inte ens försöka mig på en gissning på vad Hon har kostat samhället i dagsläget, men det torde i allafall vara sexsiffriga belopp.

Inte har barnen det bättre för den skull. Snarare tvärt om.

Inga kommentarer: