08 april 2006

Tystnad. Vad pågår?

Jurister verka faxa varandra i stället för att hälsa. (Faxar dom sina julkort också?) Hennes och makens respektive juridiska ombud har regelbundet faxat varandra när det gäller små och stora spörsmål mellan parterna under hela den här resan.

Det har gällt allt från nycklar till förråd (Ajabaja, Hon. Det är maken som hyr dom!) till krav på femsiffriga belopp för Hennes utlägg (Återkom med spec och kvitton, tack. Hon återkom inte)

Men den sista tiden har det varit tyst från Hennes sida. SåChic, som jag kallar hennes juridiska ombud, skickade härförleden ett beskt fax där Hon krävde att maken skulle sluta att uppsöka barnen eftersom speciellt ett av dem "blev mycket upprört" av att träffa fadern.

Tacka fan för det. Barnet hade inte tillåtits av vare sig Socialsekreterarna, kvinnojouren (De finns häROKSå) eller mamman att över huvud taget kontakta eller nämna sin far.

När detta äntligen sker, så blir barnet så klart positivt exalterat. Detta måste upplevas som en prövning för Soc och en plåga för modern. Ett barn som älskar sin pappa är ju inte ett politiskt korrekt barn i det universum dessa vuxna lever i.

Svaret på sagda fax var en amper påminnelse om att man faktiskt kan stöta på varandra slumpmässigt, och att det var det äldsta barnet som själv sökte upp fadern den där gången. Vad gäller överlämning av diverse material "hänvisas till tidigare kommunikation".

I tidigare kommunikation är de juridiska ombuden ense om att det är bara att faxa en lista på det den ena kräver av den andra, så överlämnas detta på överenskommet sätt.

Fast det gäller ju inte Henne, förstås. Hon har besöksförbud på maken (och han på Henne) och skickar då fram det äldsta barnet att hämta grejor från makens lokal (det var då jag ringde upp Henne och berättade att vi hade bytt lås på lokalen)

Till saken:
På hela förra veckan har makens jurist inte hört ett dugg från SåChic (Hennes ombud) SåChic är i vanliga falla rätt snabb med sina arroganta skrivelser där hon framför Hennes absurda påståenden och krav.

Just nu ligger det obesvarade faxrepliker och väntar på uppföljning. Inte heller har SåChic och Hon lyckats tillföra förundersökningen något. Den förundersökning som Tingsrätten hänvisade till i sitt interimistiska utslag i mitten av Mars.

Förklaringen kan vara så enkel som att SåChic begår ett utvidgat påsklov (men då hade hon väl meddelat detta?) eller bara vinterkräks lite. Den sjukan tar ju en vecka.

Barnens farmor anser att tystnaden är illavarslande, att det snart kommer någott av det värsta man kan föreställa sig från det hållet.

Men själv tror jag att det beror på att SåChic och Hon har samarbetsproblem. (Alla som har haft att göra med Henne får det, förr eller senare. Man klarar bara så och så mycket från en rabiat megaloman) Hon har ju kommit med mängder av påståenden och utfästelser som sedan inte gick att belägga på något sätt. Ingen lätt sak för en jurist som dessutom själv gått ut med några av dumheterna. Och de senaste faxen från makens ombud har ju inte varit bock-och-tack, precis...

Inga kommentarer: