11 april 2006

Tidigarelagd huvudförhandling -Vad i allan dar?

De Andra, dvs Hon, har nu krävt huvudförhandling om vårdnaden av barnen och bodelning snarast möjligt, i stället för att gå med på en ny muntlig förhandling. Makens advokat krävde ju detta eftersom Hon och hennes ombud SåChic inte har kommit fram med ytterligare material än det som presenterades vid den muntliga förhandlingen.

Sagda förhandling gav Henne interimistiskt ensam vårdnad om alla barnen i väntan på det slutgiltiga utslaget, som ju kommer efter sex månaders boskillnad. (Stax före midsommar i det här fallet)

Det finns bara en källa till allt Hon påstår att hennes make gjort: Hon själv. Och Tingrätten, liksom några Socialsekreterare har köpt alla påståenden. Märkligt är bara förnamnet. Nåväl:

Varför skulle Hon plötsligt vilja ha bodelning och ett tidigt avslut på processen att upplösa äktenskapet? Den obligatoriska vårdnadsutredningen har inte ens påbörjats. Om dom inte gör den helt utan utan att tala med maken, förstås. Socialförvaltningen är i och för sig kapabel till sånt, har vi lärt oss. Tingsrätten också?

Det finns flera skäl:

  • Hon är i desperat behov av material som finns i utrymmen som bara maken kommer åt just nu.
  • Hon räknar med seger, vill flytta och behöver lägenheten som bytesobjekt. Maken står ju fortfarande för halva kontraktet.
  • SåChich vet att brottsåtalet mot maken inte är något vidare (Nackgrepp och skäll) och tror att en mild dom inte skulle ge dem kött på benen i en kommande skarp förhandling om vårdnad.
Jag skulle föredra att man väntade med alla förhandlingar tills De Sovande Poliserna gör sitt jobb och genomför den av åklagare beslutade förundersökningen mot Henne.

Lite kul vore det nog att få se Hennes min när Polisen ringer upp och förhör henne om misshandel av sitt eget barn...

Inga kommentarer: