10 april 2006

SåChic lever!


Texten syns inte så bra, men den går ut på Hon och SåChic nu plötsligt vill ha en tidigarelagd huvudförhandling och inte en ny muntlig sådan, vilket makens juridiska ombud krävde i förra veckan.

Min första tanke var då på den polisanmälan om barnmisshandel som ligger mot Henne. Förundesökningen är inte ens påbörjad trots att anmälningen gjordes den 2 januari och åklagaren beslöt om förundersökning den 7 mars. Saken är JO-anmäld, mest i frustration, av mig.

Att Hon är under förundesökning för våld mot ett (eller två) av barnen bara måste betyda något för Tingsrätten när den sedan tar sitt beslut.

Men polisen sover ju på saken...

Inga kommentarer: