16 januari 2006

Låset

Bägge makarna har nyckel till den lokal som de använder för olika syften. Emellertid står kontraktet på maken, och enbart maken. (Som inte har fått se sina barn på 17 dagar nu) Hon har inte visat ett spår av intresse för att betala, bara skickat ett SMS där Hon krävde att lokalhyran skulle betalas.

Det förblev förstås obesvarat. Lite snack med hyresvärden och en jurist. Okej? Helt okej. Ett besök på ett byggvaruhus. Medtag mejsel. Hade inte du en skruvdragare? Visstja.

Done!
Låset är nu utbytt. Hon har inte längre tillträde till lokalen i praktiken heller. Det känns rätt bra, faktiskt.

Ska vi tala om det för Henne? Näe. Hon kan väl få det på det svåra sättet, att Hennes nyckel inte längre passar när hon kommer dit och snokar nästa gång.

*garv* (det första på länge)

Inga kommentarer: