21 april 2006

Update!

[Detta är en genomgripande rewrite av det jag lade ut i går. Jag var så taggad och skrev illa då]

Nu har jag läst materialet som har passerat mellan de bägge ombuden. Av juridiska, spetsfundiga, skäl som jag inte ska gå in på här, så har vi nu tillgång till den vårdnadsutredning som lades till rätten.

Vi börjar med det SåChic skrev till Tingsrätten nu senast. Bakgrunden är att Hon och SåChic i månader, faktiskt, har hävdat att de ska komma in med kompletterande uppgifter om makens våldsbrott mot Henne och maken. Uppgifter om "allvarliga brott" och inte det som nu finns, ringa misshandel. Dessa uppgifter inkom aldrig och Tingsrätten hade väl tröttnat på att den utlovade dokumentationen aldrig kom. De hade passerat en deadline med veckor. Nåväl:

Hon, Henne i den här storyn alltså, har dragit tillbaka en "begäran av komplettering av förundersökningen" eftersom Hon och barnen "mår dåligt och inte orkar delta i ytterkigare förhör" Bullshit. Hon flyr undan. Som den värsta politiker eller börs-VD när frågorna blir för svåra. Vi ser sånt i rubrikerna jämtligen och stundligen.

"Maken är alltjämt misstänkt för brott likväl mot barnen som mot Henne" Bullshit. En än så länge obehandlad polisanmälan från Henne handlar om nackgrepp och skäll på barnen för dålig städnig. Då skulle i princip varenda förälder i det här landet ha gjort sig skyldig till barnmisshandel.

Dessutom så finns det faktiskt en polisanmälan mot Henne (som polisen med JO's obegripliga okej i och för sig låter ligga nederst i högen, men ändå) Allstå:

"Hennes uppfattning är att målet med stöd av bilagda utredningar är tillräckligt utrett" En juvel! Det är tydligen Hon som dömer och talr om för hur rätten hur den ska bedöma läget. Släng dej i väggen, Tingsrätten!

Notera att allt detta är SåChics formuleringar. SåChic kallar sig jurist och borde väl själv i så fall ha en uppfattning om det hela. I stället låter SåChic Hennes bedömnigar styra skrivelsen. Fast SåChic är noga med att ange Henne som upphov till yrkandena.

Lite märkligt är det, eftersom ju SåChic är juristen i den konstellationen, inte Hon. Låt mig ana ett litet avståndstagande från den GenusKorrekta feministen SåChic gentmot den fritt fabulerande Henne.

Några fler samtal eller förhör orkar varken Hon eller barnen med, eftersom de forfarande "är i behov av att bearbeta sina traumatiska upplevelser med maken" Det här påståendet ställer sig faktiskt SåChic bakom. Otroligt, egentligen. Köper hon vilka dumheter som helst bara för att de ser bra ut för den som inget vet om Henne, vilket faktisk SåChic borde göra vid det här laget?

Specialarbete och Gymnasiefusk
Juridiken, PUL, hindrar mig från att gå in i en detaljerad analys av den vårdnadsutredning som vi nu av skäl som förmodligen undgått Henne kommit oss tillhanda:

Kvaliteten på den är helt enkelt skrämmande dålig. Jag har i mina dagar deltagit i bedömningen av både specialarbeten på gymnasiet och 20- resp 40-poängsarbeten på universitesnivå.

Som bedömare av ett specialarbete skulle jag svepa texterna i divers sökmotorer och förmodligen hitta en hel del som är klippt och klistrat från olika andra arbeten. Därefter skulle jag harkla mig och be verderbörande anstränga sig lite.

Som kritiker av ett två- eller treterminsarbete, så skulle jag dra i stora larmklockan. Fusk! Plagiat! Kopieringar. Relegering.

Detta är också en skarp situation, inte akademisk. Det gör ju saken värre. Det handlar om barnens väl och ve.

"Utredaren" kan inte ens hålla isär barnens identiteter. Ett barns problematik rubriceras under ett annat barns namn. "Utredaren" kontaminasammanblandar rätt många skildringar som vi faktiskt har protokoll på.

"Utredaren" klipper och klistrar ur olika utredningar och samtal utan att själv se att det helt inte stämmer. Mycket går helt enkelt inte ihop.

I var och varannan mening nämns makens alkoholproblem (konsuntionen beskrivs i sådan flöden att han bara inte skulle kunna ha råd att dricka dessa mängder)

Hon, Henne, dricker som en svamp vad vi vet. I ett protokoll vi har tillgång till, så vidgår Hon faktiskt till En Viss Socialsekreterare att också Hon har alkoholproblem. Detta ser vi inte röken av i utredningen.

Utredaren har utelämnat kontakter och samtal med parter som skulle kunna säga något snällt om maken.

Enögt är bara förnamnet, kära En Viss Socialsekreterare. Vill du, så skaffar jag dig gärna en putsduk till brillorna. Det verkar du behöva.

Inga kommentarer: