20 april 2006

Vad ska jag tro, JO?

Den 6 april lade jag en JO-anmälan på polisen med anledning av att det hade gått hela 96 dagar sedan jag gjorde en polisanmälan på Henne för barnmisshandel utan att något hade skett. Ärendet var "aktivt" och åklagare hade beslutat om förundersökning, en förundersökning som ännu inte hade inletts.

Någon vecka senare hade jag inte hört något, så jag ringde. -Jodå, de hade börjat med ärendet genom att begäran in handlingar mm. Det var ju lovande.

Idag landade ett brunt kuvert på hallmattan. Exakt den trygga (eller skräckinjagande) bruna kulör som man förväntar sig från en Myndighet. Det var till och med maskinstämplat i rött på det gammeldags viset, med beloppet "005.10", i stället för "Sverige Porto Betalt" i en ruta eller något jämrans brevmärke. Sånt är något förtroendeskapande, ska ni veta.

Sen läste jag innehållet:

Handlingar har infordrats och granskats. Muntliga upplysningar har därefter inhämtats från polisen.

Vad som kommit fram vid min granskning ger inte anledning till någon ytterligare åtgärd eller något uttalande från min sida.

Ärendet avslutas
.
Jag trodde inte mina ögon. Bokstäverna fladdrade och flimrade för mina ögon, precis sådär som man kan läsa om i böcker. Jag läste det en gång till. Jodå. Det stod så. Det var alltså inte fel av polisens förundersökare att begrava en en anmälan om barnisshandel. (Det har idag gått 109 dagar sedan jag gjorde anmälan utan att något har gjorts från polisens sida)

JO bifogade en liten bilaga med allmän information också. Först en allmän drapa om deras rätt att avgöra vad som ska tas upp till prövning, att JO och ingen annan avgör hur ett ärende ska föras vidare, att beslutet inte kan överklagas.

"[Granskningen] är i stället främst inriktad på tillämpningen av gällande regler för hur mål och ärenden skall handläggas" är för mig nyckelmeningen i detta.

Sen kommer sju punker med "Vanliga orsaker till att JO inte tar upp eller utreder en anmälan vidare. Ingen av dem har faktiskt bärighet på just min anmälan. Det finns i och för sig en punkt om "missnöje med ett beslut att inleda eller lägga ner en förundersökning eller att väcka eller att inte väcka åtal", som man kanske kan ta till sig. Emellertid:

Här har en åklagare faktiskt beslutat om förundersökning. Förundersökningen i fråga är ännu inte inledd. Där föll det.

Nu börjar jag likna en rättshaverist, jag vet. Slut med detta. Jag begriper bara inte JO's beslut. Take that, JO!

Låt mig få avsluta med en from förhoppning att En Viss Förundersökningsledare på grund av JO's frågor i alla fall plockar fram ärendet ur sin nedersta skrivbordlåda.

Barnet i fråga är nämligen det som står sin far närmast ska du veta. Det har det inte särskilt kul just nu, just av det skälet...

Inga kommentarer: