06 december 2007

Kvinnojouren i Tranås drabbas av rättvisan

Helt rätt
Det var som jag trodde. Kvinnorna på kvinnojouren Helga i Tranås visste förstås om att den mamma de skyddade inte hade vårdnaden om barnen hon tog med sig från Norrland. Pappan var tilldömd ensam vårdnad. Två av dem får till och med fängelse i sex månader för egenmäktighet med barn, medan den tredje kvinnojourkvinnan och den rektor som visste men inget gjorde döms till dagsböter för medhjälp.

Det som stör mig är att de nu dömda blåljög i tingsrätten och kom undan med det. Vi hade inte en aaaning, var deras svar på frågorna om mamman, flykt och vårdnad. Sen hörde en person av sig som kunde berätta att damerna i fråga redan år 2000 visste att mamman var på flykt undan rättvisan. Hovrätten gjorde sitt jobb och dömde.

Vad händer nu?
Under dagen har jag hört ROKS-personer uttala sig typ 'att vi ska följa lagen'. Häpnadsväckande, på min ära. Alla är nämligen skyldiga att följa lagen, kära ROKS. Det finns idealister av olika slag som inte följer lagen, och de flesta (Greenpeace har min respekt där) står för det de gör och tar konsekvenserna medan andra anropar någon slags högre rätt som på något vis skulle åsidosätta de lagar och förordningar som gäller. ROKS verkar höra till dem.

Mamman i fråga fick alltså ekonomiskt stöd av kvinnojouren Helga för sitt lagvidriga beteende. Jag undrar nog allt om de blir betalningsansvariga för detta eller inte.

Blir det ett ROKS- och rättarting, månne? Med tanke på att de har bränt skattepengar på en olaglig verkdamhet, så hoppas jag faktiskt det.

DN om saken. SvD.

förtroendet har kraschat för jourernas ideologistyrda arbetsmetod att okritiskt godta (endast) kvinnors berättelser
SvD-s ledarblogg har mina sympatier i dag. På SR Ekot läser vi, à propos det ovanstående, om en kvinna som är besviken för att man kan straffas för något man inte har gjort för egen vinnings skull...

<Update>Ett läsvart inlägg om saken i Corren.se från den 7/12</Update>

2 kommentarer:

Per sa...

Det är våra skattepengar som går till deras verksamhet. Pengar som skulle kunna användas till mycket annat och framför allt laglig verksamhet.

Det är dags att utkräva kvalitetssäkring av all verksamhet där skattepengar används.

Plastfarfar sa...

Att kvalitetssäkra all verksamhet skulle nog skapa en aldrig tidigare skådad byråkratisk apparat, Per.

Jag tror nog att man kommer långt med förnuft.