11 maj 2007

En riskabel policy

Nu har domen fallit i det mål vi skrev om i November förra året. Det handlar om kvinnojouren Helga i Tranås som hjälpte en kvinna att hålla sig undan med barnen trots att hon inte hade vårdnaden om dem.

domstolen anser att åklagaren inte har kunnat bevisa att kvinnorna från kvinnojouren kände till att mamman inte hade vårdnaden om barnen
Personligen tror jag nog att de visste det, men det kurage som krävs för att erkänna och ta ett straff för det man tror på och verkar för fattas tydligen här. (Vem tror t.ex att Greenpeace skulle neka sig ur någon gärning som de ligger bakom?)

Det som förvånade mig mest med den här historien var att få veta att kvinnojourernas policy är att inte ifrågasätta eller kontrollera en historia. På ett sätt kan jag förstå att de värnar om integriteten hos de som de hjälper och att de hjälpsökande känner sig tryggare i detta, men ändå:

Policyn kvinnojourerna följer har ju en uppenbar svaghet: Fältet är fritt för charlataner och lycksökare av alla de slag. Allt som krävs för att få mat och husrum är tydligen en historia om en elak man. Sen är det klart.

Gissningsvis har olika kvinnojourer stött på sådana fall, som de säkert har hanterat efter bästa omdöme. Det vore intressant att få reda på hur de hanterar sådana.

Ett oss närstående fall hanterades enligt policyn. Tyvärr.

UPDATE: Domen överklagades den 28 Maj. "Jag gör inte samma bedömning som tingsrätten i uppsåtsfrågan", säger åklagaren. Det gör inte jag heller.

8 kommentarer:

Mr M sa...

Mycket konstig dom. Den innebär i praktiken att brottrubriseringen "Skyddande av brottsling" kan tas bort, i alla fall om man är kvinna som vill gömma sig hos en kvinnojour. Rättsystemet är väldigt ojämlikt.

Plastfarfar sa...

Köper du stulet gods utan att veta om det, eller för en påse heroin över Öresundsbron utan att veta, så är du skyldig.

Men att skydda brottlingar "utan att veta" går tydligen för sig...

H42 sa...

Domen från Eksjö var en bra dom för föräldras jämställdhet i Sverige. Få har nämligen tidigare trott på, hur illa det är, hur grotesk och hur diskriminerat pappor ibland kan vara.
NU framstår kvinnojourers agerande i projektörljuset, alla kan se det, och jag hoppas att regeringen snarast kommer med en ny lag "lex Tranås" eller "lex Eksjö"

Att man som frivillig hjälpare inte måste kolla vem som är vårdnadshavare till ett barn är ju grotesk.
Så som kvinnojourer tydligen jobbar idag, kan en kvinna tydligen kidnappa ett spädbarn från BB, gå till närmaste kvinnojour och får hjälp att gå under jorden....
Dem vill ju tro på henne!!!!!

I protest över detta har föräldra-jouren nu ett LAGLIGT skyddat boende som kan erbjudas till myndigheter vid behov av skydd.
Beställare är en myndighet, och boendet är till för att skydda, inte för att gömma. Så som det sig bör vara.

Jag är en trogen läsare av din blogg.
Jag anser att barnen borde LVU´as och placeras hos pappan under utredningstiden, och att ansvariga soc-utredare borde förbjudas jobba med barn, ja överhuvudtagit med människor.
Men det är min mening.
F.ö. anser jag att barnen har rätt till en trygg harmonisk barndom, dem har rätt till kontakt med båda, men det bäst lämoade skall vara boendeförälder, och umgängessabotage skall straffa sig.

Jag håller på ER

H42

Plastfarfar sa...

Tack för dina rader, H42!

Enligt Eksjö Tingsrätt är det tydligen okej att begå ett brott bara man inte vet att det är ett brott man begår. Ingenting är sagt i saken ännu, men domen lär väl överklagas. Få se om högre instans ser lika lättvindigt på saken.

Jag är lite störd av att man trodde på kvinnorna när de uppgav att de inget visste. Det är till och med så att den inblandade rektorn fick reda på hur det låg till av just dessa kvinnor, som alltså "inget visste"

Vi tror att det har gått prestige i vårt fall. Soc bör vara på det klara med att Hon inte klarar sin vardag och att det mesta hon kom med i början på den här resan var rena påhitt. Soc kan dock inte ändra policy i det här fallet och juridisk instans går ju på hur Soc agerar, har Tycko Tryck lärt oss.

Pappan betraktas som en våldsverkare av både BUP (som aldrig träffat honom!) och av vårdnadsutredaren. Då blir det svårt att övertyga Tingsrätten om att han är en bättre förälder än vad Hon är.

Tar de till LVU för att rädda barnen så tror inte bara vi, utan ockå andra vi har frågat, att det inte kan bli frågan om pappan just för att han är stämplad som han är.

Tycko Tryck sa...

Jag lägger in en halv "protest", inte är det någon lära jag redogjort för, det är mest mina egna tankar och eget resonemang. Men ser man till domar i vårdnadsärenden så finns det ett mönster. Och ett är att domstolar väldigt ofta tar beslut efter vårdnadsutredningens rekomendationer. Och varför skulle man inte det, varför skall en domstol över huvud taget begära en utredning om man måste ta i beaktande att denna skall ifrågasättas? Och familjerätt/sociala myndigheter har ju ett intresse att vara betrodda, att ha domstolens förtroende att vara bäst skickade att bedöma föräldrars lämplighet. Annars blir det ju jobbigt för alla parter. Och av just den orsaken kan det bli prestige, som i detta fall. För ändrar man sig finns det ju skäl för domstolen att ifrågasätta utredare. Dock inte för att man ändrar sig, det kan man knappast klandras för. Dock är utredare livrädda för att de skall ifrågasättas varför de gjort en felbedömning från början, där tror jag prestigen sitter.

Plastfarfar sa...

Du skriver det själv, Tycko:

varför skall en domstol över huvud taget begära en utredning om man måste ta i beaktande att denna skall ifrågasättas?

Den 19 Mars skrev du i en kommentar till min rapport om den senaste förhandlingen i Tingsrätten att Tinget litar på att Soc har gjort ett seriöst arbete:

domstolen agerar inom vad man ser som barnets bästa med tillit att de sociala myndigheterna är involverade och också agerar därefter. Domstolen anser alltså att om det skall till övergripande åtgärder så skall socialtjänsten stå för dessa i första hand, i andra hand domstolen. Man följer i princip samma linje här som i vårdnadsärenden över lag, man låter familjerätten göra en utredning och avge ett förslag som sedan står till grund för domslut

Familjerättens utredning i det här fallet gick alltså helt på BUP's yttrande trots att det i vårdnadsutredningen blottlades rent vämjeliga förhållanden i Hennes bostad.

Det problem som har uppstått för Soc i det här fallet torde vara att de helt enkelt hade fel från start och att de saknar mod och/eller personlig mognad att medge att de hade fel.

Tycko Tryck sa...

Javisst, jag är mycket medveten om vad jag skrivit i kommentarerna, därför blev min sk. "protest" också lite halvdan. Skall kanske inte ses som en sådan bokstavligen utan mera som ett förtydligande att det är helt och hållet vad jag själv tror om saker och ting.

Om du Plastfarfar omfattar mitt resonemang så är jag bara glad för det! :-)

Mindre glad blir man dock när man tar sig en funderare på varför det blivit så här. Är barnen motiveringen för att modern skall ta tag i sitt liv och bringa ordning i kaoset? Består terapin av barnen som personer dom är? Är man så naiva att man tror att bara vårdnadstvisten är över, modern har EV så tar hon tag i saker och ting och allt blir bra igen? Det är skrämmande i så fall, om detta är strategin.
Dock har man i vårdnadsutredningen lämnat klausuler som lämnar frågetecken varför man skrivit som man gjort. För som en brasklapp till mitt eget resonemang måste man också beakta att domstolar också dömt i vårdnadsärenden där man inte följt vårdnadsutredningens rekomendationer. Är det en sådan öppning man medvetet suktar efter hos de sociala myndigheterna eftersom man i utredningen påtalar uppenbara brister? I så fall har man ju på sätt och vis räddat ansiktet på sig själva, inför modern. Man kan ju alltid hävda att "vi tyckte så" men "tingsrätten tyckte inte så".
Alltså, man har helt enkelt skrivit mellan raderna.
I vilket fall som helst så är det barnen som kläms, de är insatsen och det är ett jäkla sätt mot pappan.

Så än är det nog inte rullgardin ner helt och hållet. Det är iaf. min förhoppning...

Plastfarfar sa...

Soc är nog på det klara med att deras jobb inte är avslutat när vårdnadstvisten är bilagd, Tyko. Status quo för deras del ändras inte av en sån sak.

Något som stödjer din hypotes om att rätten kan gå emot vårdnadsutredningen är att Hennes advokat verkar vilja gå långt för att slippa en vårdnadsrättegång. I en sån skulle mycket av det vi belyser här på bloggen komma fram, vilket jag kan förstå att de vill slippa.