06 december 2007

Ett avslut

Nu ligger bodelningspapperen i posten till tingsrätten. Som en följd av tingsrättens förlikningsdom så ligger också hans överlåtelse av sin del av hyreskontraktet i posten till bostadsföretaget.

Det hela förlöpte tjafsfritt och utan komplikationer. De bägge ex-makarnas namnteckningar bevittnades av Hennes hemmahosare, som faktiskt är kvar i bilden. Vi pratar alltså om en kvinna som fyller 45 nästa gång och behöver samhällets hjälp för att sköta sin vardag. Det känns nästan svårt att tro på, men så är det faktiskt.

Annars
Mamman ska resa bort några dagar. Eftersom hon inte vill ge några ytterligare detaljer, så kan vi lugnt anta att det är i sitt yrke hon reser. Pappan har då alla fyra barnen från idag till på måndag. Enligt Hennes numera återtagna utfästelse att bidra med matpengar, så skulle det ha inneburit 760 kronor.

Jag har nu på förmiddagen bistått pappan med transport när han bunkrade upp inför helgen. Det kostade 880 kronor. Enda 'lyxen' som jag såg var ett par glasspaket, om ni undrar.

Billigt är det inte att ha barnen, men det är det värt. Sen ska ni veta att de äter mycket bättre när de är hos pappan. Bra mycket bättre.

Inga mikrovärmda flera dagar gamla makaronigeggor här, inte.

Inga kommentarer: