10 juni 2007

Upp till kamp...

Alla pappor!
Aftonbladet har dragit igång en artikelserie om "de nya papporna" och de orättvisor som dagens regelverk och praxis innehåller. Nio av tio vårdnadstvister döms i dag till mammans fördel och det finns en anledning till detta säger Lena Celander-Jörgensen, barnrättsjurist.

Pappor måste alltid försvara sin förmåga att vara pappa. En mamma behöver inte det, utan kan ägna all sin tid åt att prata om hur dålig pappan är
Det har vi sett på den här resan. Det här med:
–I all annan lagstiftning utgår vi ifrån att alla individer är goda samhällsmedborgare och för de som inte är det så har vi olika former av skyddslagstiftning. När det gäller föräldrabalken gör man tvärtom: de män som vill ta ansvar för sitt barn mot mammans önskan måste i dag bevisa att de är en god förälder.

När en vårdnadstvist hamnar i domstol gör socialtjänsten en stor utredning av barnets föräldrar. En utredning som oftast görs av – kvinnor
Så skedde även här. Soc (kvinnor) praktiskt taget åt ur handen på Henne det första året(?) och vårdnadsutredaren (kvinna) blundade bildligt talat med hela huvudet för missförhållandena i Hennes hem.

Artikeln är bra. Jag skulle kunna citera den rakt av här. Läs den! Och glöm inte att titta i kommentarerna...

Inga kommentarer: