23 juni 2007

Tomma hotet

Jag är skyldig en träff-rapport. Pappan hade en schemalagd träff med barnen i onsdags. Varken jag eller barnens farmor kunde vara med. Träffen gick som vanligt bra, men en incident inträffade i början:

Det äldsta barnet
Det är det barn som ställer upp mest på Hennes påhitt om pappan. H*n har också valt att inte vara med på flera träffar, men inte så ofta på senare tid. Vi anser inte att barnet mår bra och att h*n har svårt att hantera den press som mamman utsätter barnen för. Detta hände:

Den överenskomna platsen för lämning av barnen var den lokala busshållplatsen. Där väntade pappan och kontaktpersonen. Det äldsta barnet kom först och undrade vad de skulle göra den här gången. -Vi ska på en utflykt till ****, svarade pappan. -Då följer jag inte med, svarade barnet och vände på klacken.

Sen kom syskonen och sen kom barnens mamma med det trilskande barnet i hampan. Hon var mycket sur. Eftersom hon tidigare hade gjort klart för pappan att det var viktigt att alla barnen var med den här gången, så kan man förstå detta. Sen kom en typisk Henne-replik:

Om du inte ser till att [barnet] kommer med så kommer jag att dra in träffarna med barnen och kontaktpersonen!
Typisk så till vida att det ju är hennes sak som vårdnandshavare att råda över barnet och typiskt Hennes juridiska kunskaper också, för den delen. Hon kan ju inte ändra på vad Tingsrätten har föranstaltat.

Kontaktpersonen hörde detta och sade bara att det kan Hon inte. Pappan har berättat om Hennes kroppspråk mot sitt förstfödda barn. Hotfullt är det minsta man kan säga. Lite som en brottare beredd att tackla motståndaren.

Barnet i fråga var tämligen kuvat och följde till slut motvilligt med. Sen blev det annat ljud i skällan. Barnet hade lika kul som de andra och var jätteglad efteråt. Så kan det gå.

Juridik
Pappan kan alltså inte tvinga barn att var med på träffar. Vill ett barn inte så är det tråkigt, men inget han kan göra något åt. Och Hon kan inte inhibera ett av Tingsrätten stadgat beslut. Hon kan sabotera, förvisso, men absolut inte upphäva pappans rätt att träffa sina barn.

Inga kommentarer: