15 juni 2007

Föreningen Pappa-Barn

Föreningen Pappa-Barn kämpar för

att pappor och mammor skall anses vara likvärdiga föräldrar i alla sammanhang och behandlas därefter. Vi kämpar för de föräldrar som hindras från att var en del av sina barns uppväxt, på grund av att den andra förälderns beteende och samhällets sätt att hantera vårdnadstvister
Hedervärt och angeläget. Igår hade de en manifestation på Mynttorget i Stockholm. Stockholm City-tidningen rapporterar här. Gösta Emtestam, som jag har skrivit om förut uttalar sig om lagstiftningen på området:
-Lagen är könsneutral, men inte i praxis. Det ska mycket till innan man diskvalificerar en mamma som förälder. För en pappa räcker det ofta med att mamman säger att han har missbruksproblem eller psykiska problem.
Det känner vi igen från vår resa. "Vår" mamma håller i praktiken på att diskvalificera sig själv och vi ser inte mycket mer än att Soc öppnar plånboken och fortsätter att hålla Henne under armarna.

Det är lite "lustigt", förresten. I de handlingar från Soc som vi sett, är Hon i stort behov av stöd och hjälp för att klara hem och barn. I protokollen från Tingsrätten ser vi en stark kvinna som skötte barn och hem på dagarna och arbetade på nätterna medan barnens pappa "satt i ett hörn och var full".

Kan man samköra protokoll, så får Hon nog lite att förklara

Inga kommentarer: