02 juni 2007

En TT-notis som knappt märktes

Det här försvann nästan i nyhetsflödet. Åklagaren i fallet med kvinnojouren Helga i Tranås som hjälpte en kvinna att hålla sig undan med barnen trots att hon inte hade vårdnaden om dem har överklagat till Hovrätten.

"Jag gör inte samma bedömning som tingsrätten i uppsåtsfrågan, säger åklagare Erik Handmark till TT, om orsaken till varför han överklagar". Det gör inte jag heller.

En juridiskt kunnig bloggare, Selig.se, lägger ut texten kring den ganska knapphändiga TT-notisen och förklarar att försvaret bygger på att de åtalade inte kände till de faktiska omständigheterna (Hur många tror på det, förresten?) men att de också hade gjort likadant om de nu visste.

Konstigt, förresten, att överklagandet fick så liten plats i media. Fallet är ju principiellt viktigt för alla kvinnojourer runt om. Ska man köpa allt deras hjälpsökande kommer med osett, som nu, eller blir det till att vara skeptisk när dum- och orimligheterna staplas på varandra?

Inga kommentarer: