29 november 2006

V-utredningen igen

Vårdnadsutredningen som sågade Henne avseende förmågan att ta hand om barnen och sig själv, men ändå föreslår henne som ensam vårdnadshavare har sina brister. Vid en noggrann genomläsning hittade jag närmare 20 fel och motsägelser.

I princip alla var till pappans nackdel. En allvarlig sak har jag nämnt här. Det var att utredaren inte tog bort ett felaktigt citat ur det som står om honom, så att pappan framstår som att han inte vill samarbeta. Det är allvarligare än man kan tro i förstone. Ny lagstiftning på området säger nämligen att om en förälder inte vill samarbeta, så ska gemensam vårdnad inte utdömas.

Att ta upp alla fel här skulle göra mig till värre rättshaverist än jag redan framstår som, men ett tjänstefel och en grov tabbe vill jag gärna hålla fram:

Tjänstefelet
På flera ställen i utredningen står det som ett faktum att pappan är dömd för misshandel av ett av barnen. Eftersom domen är överklagad och inte har vunnit laga kraft, så går det inte att påstå att pappan är dömd. Han kan faktiskt frias i nästa instans. Utredaren har till och med mage att basera en tung bit av sin rekommendation på detta.

[Pappan] är dömd för misshandel, Utredaren ifrågasätter om en förälder skall ha vårdnaden om ett barn, om den har utsatt barnet för någon form av våld
Om nu högre instans finner att pappan inte har utsatt sitt barn för våld, faller detta platt. Vore kul att höra utredaren kommentera det då uppkomna läget.

Den grova tabben
Det finns något som heter Misstankeregistret. Det är ett register över personer misstänkta för brott i samarbete mella olika myndigheter. Saker man kanske aldrig ens blir åtalad för. Jag hade inte hört talas om det förrän nu. Ur detta citerar utredaren det som finns på pappan. Allt handlar om den turbulenta tiden i November-December 2005 och är anmälningar som Hon har gjort.

I utredningen skriver utredaren att Hon har gjort ett tiotal polisanmälningar för ett tjugotal överträdelser av besöksförbud på barnens pappa under våren 2006. (Läs om Hennes påhittade besöksförbud i blogg-arkiven för Maj och Juni 2006. Stundtals stor dramatik utlovas!)

Utredaren har inte reagerat på att det här med överträdelse av besöksförbud inte finns med i Misstankeregistret. Om nu pappan hade ett besöksförbud på barnen så borde det finnas med i registret, väl?

Inga kommentarer: