02 november 2006

24-5=19

Ingen talmagik i dessa siffror. Bara Hennes logik. Häng med nu:

Ett:
Pappan har en av Tingsrätten stipulerad träff med barnen nu i helgen. Fem timmar varannan vecka. Det har gått så bra med träffarna hittills att alla tre inblandade kontakpersonerna anser att deras närvaro är överflödig. Deras chef har däremot sagt att en kontaktperson måste närvara vid träffarna, gissningsvis därför att Tingsrätten så har stipulerat.

Två:
Mamman, vår bloggs huvudperson, har i ett eller flera SMS (Barnens föräldrars vanligaste kommunikationsform) bett om "avlastning" till helgen. Han skulle ha ungarna i ett dygn lördag-söndag. Visst. Gärna.

Tre:
Den kontaktperson som har varit ordinarie de senaste 4-5 träffarna har sagt upp sig. UPDATE: från det här uppdraget.

Fyra:
Den sekreterare som organiserar sånt på Soc är sjuk. Ingen vet om det finns någon som kan rycka in i helgen.

Fem, det bisarra:
Hon har fått korn på detta och säger nu till Soc att Hon inte kan anförtro barnen till deras pappa om det inte är en kontakperson närvarande. Hon var "orolig" för barnen om det inte var någon med, ospecificerat vad det handlar om.

Vad i allsin dar?
Just det. Kontaktpersonen skulle ju närvara i fem timmar, medan Hon har bett pappan ha barnen i 24.

De övriga nitton timmarna, då?
Tydligen har Hon inga bekymmer för att något skulle inträffa under den tiden.

Jävlas Hon?
You bet, som det heter. Hon är ju sån...

Inga kommentarer: