13 november 2006

En skrivelse till Soc

Nu ligger det ett brev i posten till Socialförvaltningen. Inte till de som hittills har arbetat med fallet. Vi valde att gå upp ett steg i näringsskedjan och direktadresserade det till chefen för distriktet i fråga.

Brevet är på knappa två A4 och innehåller inget som en läsare av den här bloggen inte redan vet, förutom en sak som vi har valt att hålla utanför bloggen. Vi redogör för det allmänna läget och påpekar att vi inte får träffa barnen särskilt ofta, men att vi ändå har information som inger oro. Till och med alarmerande i ett avseende. Så berättar vi lite om det vi vet. Slutklämmen:

Våra förhoppningar med denna skrivelse är att Socialförvaltningen noga undersöker och utreder hur barnen [deras efternamn] egentligen har det. Vi vet bara att de inte mår bra, de far illa och med tanke på hur lite kontakt vi tillåts ha med dem kan vi verkligen undra hur mycket mer det finns som inte är bra med, eller för, barnen
Undertecknat med våra namn, adress och telefonnummer. Vi hoppas att detta kan kasta fler, och friskare, ögon på fallet än de som nu verkar se så illa.

Leder detta till något? Vi kan bara hoppas, men vi gör det lilla vi kan för barnen.

Inga kommentarer: