23 januari 2008

Hovrätten

Officiellt ställdes förhandlingen in på grund av att Hennes juridiska ombud var sjuk. I själva verket saboterade Hon den och kom undan med det. Här är vad som hände, minut för minut:

0915
Barnens Farmor och jag är på plats. Pappan möter upp. Han har haft ett samtal med sitt ombud som levererade en dålig nyhet: Dagens domare är vad amerikanerna kallar en Hanging Judge, nu för tiden benämning på en som mer än gärna ökar på straffsatserna. Mr Big på stället är han också.

0925
Vi ser barnens ombud i samspråk med åklagaren. Hon, käranden i målet, har ännu inte dykt upp. Eftersom jag uppfattade ordet 'sjuk' i deras samtal, undersöker pappans ombud situationen.

0930
Förhandlingen skulle ha inletts. Pappans ombud berättar att Hennes ombud (Chefen på Fina Advokatbyrån!) är sjuk men att Hon är på väg, försenad. De två äldsta barnens ombud får frågan om hon kan hoppa in som Hennes ombud också.

0940
Det meddelas att Hon är i 'dålig form' och inte tänker komma. Rätten vill att hon då vittnar över telefon i stället. Pappans ombud motsätter sig detta, men det är inte han som bestämmer. Det verkar som om barnens ombud, motvilligt, kan tänka sig att representera Henne.

0950
Rättens ordförande drar sig tillbaka från de inblandade juristerna och rätten överlägger enskilt.

1005
Målet ropas upp, 35 minuter efter utsatt tid. Rättens ordförande sammanfattar läget:

  • Kärandens ombud är sjuk
  • Käranden vägrar att komma
  • Käranden vägrar också att vittna på telefon
  • Barnens ombud har accepterat att representera käranden, Henne
Hon är alltså kärande i målet som är ett överklagande av den misshandelsdom som kom för snart ett och ett halvt år sedan. Pappans ombud yrkar att Hon ska förlora sin rätt till talan med anledning av sin vägran att deltaga.

1010
Rätten drar sig tillbaka för enskild överläggning. Pappans ombud är vid gott mod. Rättegången går ju inte att genomföra eftersom käranden vägrar att deltaga. Hennes beteende gagnar inte direkt hennes sak, hårdare straff och högre skadestånd för pappan. Ombudet är förvissad om att förhandlingen ställs in, och att Hennes sida förlorar rätten till talan.

Men minuterna går. Vilken tid rätten tar på sig för ett så enkelt beslut. Vad står på?

1025
Målet ropas ut igen. Rättens ordförande meddelar att förhandlingen är inställd med laga förfall eftersom Hennes ombud är sjuk. Tid för ny förhandling meddelas senare.

Eftersnack
Jag ville fråga rättens ordförande varför man då inte ställde in direkt när Hennes ombud ringde in sin sjukdom, men sådant går inte för sig. Pappans ombud var överraskad. Han ska se över möjligheten att överklaga det här med laga förfall och behållen rätt till talan.

Det märkliga i skeendet var ju att hovrätten verkligen försökte få till en förhandling. Först sedan det blev omöjligt att genomföra rättegången på grund av Hennes vägran att delta ens på telefon, kom de på att Fina Advokatbyråns sjukdom var ett laga förfall. De lät därmed Hennes sida behålla rätten till talan trots att Hon vägrade att deltaga.

Som vi uppfattade händelseutvecklingen och de besked som gavs, så hade Hon begett sig till hovrätten men ångrat sig på vägen. Hon gick sedan med på att vittna per telefon men ändrade sig. Trots denna vägran med förmodligen tillhörande turbulenser så bjöd hovrätten Henne på en snygg utgång av debaclet.

Vad två inställda rättegångsdagar med domare, nämdemän och notarie kostar vet jag inte. Jag vill nog inte veta heller, för den delen.

Vad ska Hon ställa till med härnast? Hur länge ska alla ställa upp på henne bara för hon är kvinna och pappan man?

Pappan funderar emellanåt på om det är skottpengar på honom. Jag med.

6 kommentarer:

monica sa...

helt sjukt att hon får igenom detta vilket samhälla vi lever i? ser inte de hur sjuk hon är? *lider med er*
*kram*

Ullah sa...

Allt detta måste vara så tungt för pappan. Mina tankar går till honom nu.

Plastfarfar sa...

Tack, vänner. Hovrättens agerande var obehagligt på riktigt. Snacka om att vara dömd på förhand.

Pappan läser så klart bloggen, ska ni veta. Han tar till sig era tankar.

Kanske jag borde ha nämnt att Hennes beteende med största sannolikhet utlöstes av ombudets uteblivande?

Trötta Mamman sa...

Skrämmande!

Tycko Tryck sa...

Ja det här var en salig soppa.
Annars är det ju flera premisser som här skulle gälla och följas.
Allt är nog inte målat så svart som Plastfarfar vill göra gällande men visst kan det verka något märkligt.

Att inte inställa sig till huvudförhandling betyder inte per automatik att man förlorar sin rätt till talan i saken. Om man väljer att ställa in rättegången vill säga. Dock kan en domstol, om en part inte infinner sig, välja att avgöra saken utan partens närvaro. Förutsatt att parterna (ombuden) anser att det går att fullfölja utan partens personliga närvaro.

Sedan är det ju det här med att man kan åläggas vid vite att närvara också. Uteblir man då utan laga förfall så utdöms vitet och den uteblivande parten kan riskera att bli hämtad av farbror blå.

Sedan finns det ju en aspekt till och det är ju att ingen skall höras utan att dennes rättigheter kränks. Och rätten till ett ombud är ostridig.

I det här fallet verkar det ha blivit en enda smörja av alla omständigheter.
Beslutet att ställa in var helt korrekt men motiveringen varför är ju helt åt skogen. Även om det måste ses som laga förfall att ett ombud är sjuk. För principen som borde gälla är att även om ombudet inte var på plats så borde käranden ha varit det, oavsett.

Ett annat belut som man hade kunnat ta var att fullfölja utan käranden. Denne har, som jag uppfattat det, egentligen inget i sammanhanget att göra som målsägare, vad det är frågan om för Hennes del är väl en del i den civilrättsliga biten (läs: det stora skadeståndet HON erhåller).
Och Hon valde ju, oaktat ombudets ohälsa, att inte närvara...

Plastfarfar sa...

Visst är det, Tröttis.

Tycko: Jag har försökt läsa på om saken, men funnit att det mesta handlar om att svaranden, dvs den åtalande uteblir.

Notera också att Hon inte uteblev, hon vägrade faktiskt att medverka. Det är något annat än uteblivande.

Tanken på att en kärande, som det är frågan om här, tilldöms vite och/eller hämtas av polisen känns allt lite främmande.

Domen var överklagad av bägge parter, vill jag påminna om. Kanske hade man kunnat köra på utan Henne, men det vore ju in Politiskt Korrekt...