14 augusti 2006

Hösttidtabellen

En del skeenden har varit i stå över sommarveckorna, även våra ämbetsmän och myndighetspersoner har ju rätt till semester. Men nu börjar det röra på sig igen. Först en komplettering:

Hon var på landet med barnen några dagar i förra veckan. Det var tydligen mycket lyckat enligt ett av dem, som pappan stötte på i helgen. Ett sommarminne till är aldrig fel en påver sommar som denna.

Överklagan
Pappans juridiska ombud har överklagat Tingsrättens beslut att pappan får träffa sin barn bara fem timmar varannan vecka. De träffar som har varit, har ju gått mycket bra. Läs om den första här, den andra här och den tredje här.

Vårdnadsutredningen
Den utredning som Socialtjänsten genomför i vårdnadstvister som denna, tar sin början denna vecka. Ett par tjänstemän som har vårdnadsutredningar som specialitet granskar situationen, pratar med föräldrarna och kommer med en rekommendation om ett par månader.

Hennes juridiska ombud krävde ju i början av sommaren att samma tjänstemän som handlade ärendet (helt och hållet i Hennes riktning) skulle ta hand om v-utredningen också, men så jobbar inte Soc.

Visste inte Fina Advokatbyrån (med "familjerätt som specialitet") ens detta?

Bodelningen
Där har de bägge makarna börjat resonera om olika praktiska ting. Genomgång av källarförråd, lägenheten och lokalen följer. Hittills har det gått bättre än i allafall jag trodde, men det blir nog fnurror på tråden som kräver en insats av den advokat som Tingsrätten har föranstaltat makarna.

Detta sker i så fall i början av September.

Brottmålet
Det allra viktigaste i den här soppan, vad jag kan förstå. Hon och ombudet, advokat SåChic, har drivit linjen om pappans grymheter mot familjen mycket hårt. De har tydligen hängt upp det mesta av sin sak på detta. Hon upplyser till exempel barnen med jämna mellanrum att "pappa kommer i fängelse" Några "grova brott" har de emellertid inte kunnat belägga. Inte polisen heller. Nåväl:

Status är att rättegångsdatum ännu inte är satt. Enligt vad Hon sade under den märkliga förhandlingen i början på juni, så hade åklagaren meddelat via SMS(!) till Henne att rättegången skulle äga rum "före sommaren".

Att datum ännu inte är satt beror delvis på Henne själv, faktiskt. Makens eftersändning av posten fungerade inte fullt ut, så några brev kom till lägenheten i stället. Hon läste dem (förstås) och höll på dem i veckotal innan han fick dem eftersända.

Ett av breven var delgivningsmeddelandet från Tingsrätten. Det mycket sent inkomna delgivningskvittot påverkar givetvis datum för förhandlingarna.

Han är misstänkt för bland annat "tillfogande av smärta", kan jag berätta. Mer om åtalet i en senare postning.

Vårdnadsdomen
(heter det så?) får vänta på både v-utredningen och brottmålet vad jag kan förstå. Då är det höst och mörkt igen. Tingsrätten fattar då beslut om hur vårdnaden av barnen ska fördelas mellan makarna.

Hittills har Hon vägrat varje form av samarbete eller -verkan med maken i denna fråga. Vänligt nog mot Henne kallar Tingsfiskalen detta att "makarna inte kan samarbeta". Det är sant! Trots att det är Hon som vägrar varje form av samarbete, så skriver Tingsfiskalen att "makarna inte kan samarbeta".

Man tar sig för pannan.

Inga kommentarer: