02 augusti 2006

Bodelningen -Dom pratade!

Om någon månad är det dags för bodelning. Denna ska utföras av en oberoende advokat. Hennes advokat, SåChic, var den som begärde detta i en inlaga till tingsrätten. Tingsrätten åtföljde begäran, vilket den måste, och förordnade en advokat åt paret. Kostnad fem tusen.

Per person. I förskott. Men vederbörande har ett mycket gott rennomé i branschen, har vi lärt oss.

Mycket pengar är det, då ingen av dem har en särskilt stark ekonomi. Bägge har rättshjälp, men denna täcker inte bodelningskostnader. Inte heller får de del av den femtimmarshjälp man kan få av samhället när man inte riktigt har råd. Boet som ska skiftas måste tydligen värderas till högre belopp än de summor som det blir frågan om här.

Den förträffliga sajten Familjerätt på nätet har en bodelningssektion, som rekommenderas för den som vill läsa på mer i detalj om processen.

Pappan tog ett strategiskt beslut: Makarna skulle i förväg gå igenom situationen avseende bohag och andra praktiska detaljer och söka komma överens om så mycket som möjligt. Bara det de inte var överens om, skulle de presentera för advokaten. Detta för att hålla nere kostnaderna.

Hon resonerade likadant, visade det sig! Och häromdagen så träffades de bägge och förde samtal som för en gångs skull inte urartade i tjafs eller gräl. Pappan låg lågt, och lät Henne prata på, möjligen avbruten av en följdfråga eller ett förtydligande. En klok taktik, som dessutom ger tonvis av information.

Hon hade till och med gått längre i sitt resonemang om advokaten än pappan. Hon ifrågasatte nämligen behovet av en advokat, något som alltså Hennes eget ombud hade lagt in om. Själv tror jag inte att det går att återkalla Tingsrättens förordnande, men jag är inte säker.

Mötet
ägde rum i den lägenhet som pappan inte hade haft tillträde till sedan före nyår, men nu får besöka. Tonen var relativt sansad och det enda som "störde" var barnens högljudda glädjeyttringar över att pappa var där.

Hon började med datorerna. Hårddiskarna i mitt bankfack, rättare sagt. De skulle ingå och skiftas över på Henne. Redan där sket det sig, eftersom diskarna i fråga är mina och inte en "gåva", som Hon kallar det. Hon undslapp sig också att åklagaren hade valt att inte åtala mig för detta, så nu tar Hon till Äktenskapsbalken i stället för Brottsbalken för att komma åt sina tydligen så väsentliga dokument. Maken ska avkrävas diskarna i bodelningen. Hur man nu kan avkrävas något man inte äger eller ens disponerar över, förstår varken pappan eller jag.

Sedan fortsatte diskussionen under relativ enighet om olika delar av bohaget. En knivig sak är ett par hyrda hushållmaskiner i lägenheten. Dessa betalar pappan, fast de tjänstgör i Hennes hushåll. Kan han ställa krav på de inbetalningarna? Vi vet inte. Kanske bodelningsadvokaten vet?

Redan av detta vet vi att femtusenkronorsadvokaten kommer att behövas. Hoppas att Hon också blev på det klara med detta. Nåväl.

Hon kände guskelov till en av grundbultarna i äktenskaps upphörande. Skulder som uppstår efter det datum ansökan om äktenskapsskillnad lades in, är den make/makas egna skulder. Hon har till exempel förut pratat om utgifter av olika slag för barnen, men nu vet Hon att dessa är hennes egna. Den diskussionen slapp pappan.

Hon får faktiskt såväl barnbidrag som underhållsbidrag och bostadsbidrag för sådant.

Vi får se hur det går.

Annars
Just nu pågår en träff med barnen. Den tredje. (Läs om de två andra här och här). Jag har inte möjlighet att vara med, men barnens farmor är där. Vädret är inte lika bra som de andra gångerna, men det avlöper nog bra.

Hallå! Tonvis med info var det ju?
Jäpp. Hon bjöd på mycket, men det kommer i ett separat inlägg. En teaser kan jag bjuda på: Om en sak Hon påstår om "sin" advokatbyrå är sann, så borde detta rapporteras till Advokatsamfundet för åtgärd enligt makens juridiska ombud.

Men, som ni vet. Hennes trovärdighet är ju inte vad den borde vara...

Inga kommentarer: