17 augusti 2006

Fjärde träffen -och lite smolk

Igår träffade pappan sina barn igen, under de omständigheter som Tingsrätten har föranstaltat: Fem timmar och med en kontaktperson närvarande. Detta varannan vecka.

Det var samma kontaktperson som vid de tidigare träffarna, och det hela avlöpte naturligtvis väl. Kontaktpersonen vet nu att det inte är en problem- eller konfliktsituation när pappan träffar barnen. Bara glatt umgänge och lite kamp om pappas uppmärksamhet barnen emellan.

Smolk 1
Det barn som försökte sabotera förra träffen var inte med den här gången. Barnet var hos optikern med Henne och provade ut glasögon. Brillorna behövs, så det var väl lika bra att barnet hade tid hos optikern just denna dag. Det här är det enda barnet som har underordnat sig Hennes allt ihåligare mantra om pappans grymheter och allmänna fördärvlighet.

Alla andra har egna ögon att se med.

Smolk 2
Den kontaktperson som har varit med under träffarna kan inte framöver. Och Soc har meddelat att de inte kan få fram en ersättare. Detta besked kom igår eftermiddag, så vi vet ännu inte vad som gäller. Får pappan träfftiderna "innestående"? Skrivs de bara av, eller får han rent av träffa sina barn utan kontaktperson närvarande? Det har ju influtit positiva rapporter till Soc om träffarna hittills.

Vi får bli varse.

Inga kommentarer: