28 augusti 2006

Vad tror jag?

Jag skrev om åtalet igår. Nu när jag läser om postningen tycker jag att jag verkar lite raljant, för att inte säga bagatelliserande. Det är då verkligen inte meningen, ska ni veta.

Våld mot poliser i tjänst är inget att skratta åt. Det vet jag mycket väl.

Och det finns fängelse i straffskalan även för ringa misshandel. Det vet jag också.

Och betraktar rätten Hennes trovärdighet som god, så finns det all anledning att se mörkt på framtiden. Det är jag tyvärr helt på det klara med.

Inga kommentarer: