02 januari 2005

Lokalen

Paret hyr förutom sin lägenhet också en lokal inte så långt bort. Den används av honom för hobbyverksamhet och av Henne för olika evenemang och sammankomster.

För Henne är det mer än hobbyverksamhet. Lokalen förekommer i hennes olika sociala och kommersiella engagemang, och är viktig för Henne inte bara emotionellt. Hon behöver den helt enkelt för att hennes olika verksamheter ska gå i hamn.

Det är inte meningen, men lokalen går att övernatta i till nöds (Det finns t.ex inte rinnande vatten eller toa där. Man får gå ut) och både Hon och maken har sovit där vid olika kriser det senaste året.

Lokalen fungerar också som lager och avställningsplats. Bägge två har saker där. I hennes fall tydligen oundgängliga sådan, eftersom hon har gått mycket långt för att komma åt den. Trots att kontraktet inte står på Henne. Det står på maken.

I regelverket för besöksförbud finns det procedurer för hur parterna ska kunna hämta saker från ett ställe man har besöksförbud på. Det är enkelt och logiskt:

Den som skall ha något listar detta och listan går genom ombud (för det mesta advokat) till motparten som har att godkänna detta, och även den person den andre anmäler som bud.

Tror ni att Hon har godkänt någon? Förstås icke. Hon har förmodligen gett Soc grå hår med sina ideliga nekanden och märkliga krav på hur saker ska överlämnas till henne. Vid ett tillfälle gick t.ex maken upp med två fyllda matkassar till Socialförvaltningen och satte dem hos en av de tjänstemän som handlägger fallet.

Matkassar, vänner. Det är inte kattskit det. Nåväl.

Den här proceduren med ombud är makarnas jurister ense om att man ska tillämpa när det gäller lokalen också. Problemet är bara att Hon betraktar lokalen som sin och att det därmed är maken som ska lista det han vill ha därifrån.

Jag vet ju förstås inte om det är så, men det finns all anledning att förmoda att Hon inte har underrättat sin jurist om något så bagatellartat som att lokalen i fråga faktiskt hyrs av maken och inte av henne eller de två gemensamt.

Då kan han göra lite som han vill där utan att rådfråga nån annan än hyresvärden.

Byta lås, till exempel...

Inga kommentarer: