27 augusti 2006

Åtalet

Rättegången mot barnens pappa är satt till slutet av September. Ufallet från den blir, om man får tro Henne, dels att pappan kommer i fängelse och dels att Hon får ensam vårdnad om barnen.

Vad handlar det då om?
Misshandel, barnmisshandel och upprepade grova brott enligt Henne och hennes advokat som vi kallar för SåChic. Detta har varit mantrat under hela våren och sommaren. Den enda effekten hittills, har varit att Hon har fått vårdnaden om barnen interimistiskt(1)

Tingsrätten avgör hur vårdnaden av barnen fördelas sent i höst. I bästa fall i November. Nåväl. Här är det:

1. OFREDANDE, MISSHANDEL, ringa brott och VÅLDSAMT
MOTSTÅND.

Så lyder första punkten. I detaljbeskrivningen ser vi att
barnens pappa har "uppsåtligen tillfogat [Henne] smärta genom att fatta ett
grepp om hennes handled och vrida om".

[Pappan] har vid samma tillfälle
"uppsåtligen tillfogat sina minderåriga barn, [A] och [B], smärta och bula genom
att dels fatta ett kortvarigt struptag kring [A's] hals och dels genom att
knuffa [B] med följd att h*n slagit sig i huvudet"

Dessa två gärningar
är alltså "ringa brott" Detta är inte ringa:

"I samband med att [Pappan]
vid ovan angivna tillfälle gripits har han satt sig till motvärn mot
tjänstgörande polismän" genom att "spjärna med armarna och kränga med kroppen"

2. MISSHANDEL och OLAGA HOT.
Målsägande [Henne]
Gärning
[Pappan] har vid (två andra tillfällen) uppsåtligen tillfogat
[Henne] smärta genom att fatta flera strupgrepp om hennes hals. [Pappan] har
också hotat målsäganden genom att fälla uttalanden av innbörd att hon och/eller
några av hennes vänner skulle skadas eller dödas. Hotet har varit ägnat att hos
[Henne] framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person.

Kommentar: Enda källa till detta är Henne. Enda källa till det mesta som
går mot pappan i hela den här historien, är för övrigt också Henne. Bara så att
ni vet...

3. OFREDANDE.
Målsägande
[Hamstermannen] -Hennes älskare
Gärning
[Pappan] har (datum) visat
ett hänsynslöst beteende genom att sent på kvällen uppehålla sig utanför
målsägandens lägenhetsdörr där han upprepade gånger slitit i dörrhantaget samt
vidare tittat in genom och stoppat in handen i brevinkastet.

Bevisning
Förhör med Henne och de drabbade barnen.
60 minuter videoinspelning med barnen finns också.

Förhör med
[Hamstermannen] om ofredandet.

[Hamstermannen] ska vidare höras om vad
[Hon] har berättat om [Pappans] gärningar vid ett telefonsamtal, allt till
styrkande av brotten.

Vittnesförhör med [en kollega till Henne] som ska
höras om vad hon känner till om [Pappans] och [Hennes] förhållande och vad Hon
har berättat för kollegan, till styrkande av punkt 1-2.

Förhör med en
[polisaspirant] som ska höras om sina iakttagelser vid ingripandet mot [pappan]
till styrkande av det våldamma motståndet.


Punkerna 1 och 2 handlar om det som tilldrog sig under Allhelgonahelgen förra året. Två av tre åtalpunkter är alltså för "ringa brott". Motsånd mot polis är i och för sig allvarligt, men formuleringen "spjärna med armarna och kränga med kroppen" får mig inte att tänka på skrevsparkar eller högerkrokar, precis.

Pappan satt omhändertagen hela den långhelgen. Det var för övrigt då En Viss Socialsekreterare, EVS, visade framfötterna första gången genom att för barnens farmor uppge att pappan satt häktad. Det var vid just häktningsförhandlingen som pappan släpptes.

Det var bara det första av många fel och enögdheter som den mänskan har begått under resans gång.

Det här med struptag ser ju verkligen inte bra ut. Mycket riktigt handlar det om ett grepp över nacken och inget annat. Vi har nog alla sett värre saker framför gottedisken på den lokala stormarknaden.

Punkt tre är en anmälan som Hamstermannen, (Hennes dåvarande?) älskare nog har gjort i solidaritet med sin suparkompis Henne. Någon har tydligen varit på hans dörr. Det är ungefär vad vi vet.

Min kommentar
Notera att det är Hon direkt eller indirekt (kollegans vittnesmål) som är källa till det mesta av bevisningen. Och Hennes trovärdighet ger jag, och många andra som har haft med henne att göra, inte ett vitten för.

Utvikning
Ett par dagar före Nyårshelgen 2005 försvann Hon med barnen in på ett skyddat boende, där de blev kvar i veckotal. Kvinnjouren i vår stad utför ett bra och hedervärt arbete, men de har en svaghet i sitt tänkande:

Mannen är alltid den skyldige. Kvinnan är alltid den utsatta och drabbade. Det finns inga undantag.

Denna rigida inställning passade Henne och hennes manipulativa förmågor perfekt. Ingen verkar ha ifrågasatt Hennes påhitt, konspirationsteorier och allt annat hon kom med under den här tiden. Maken var ett monster och Hon kryddade anrättningen med bisarra påståenden och berättelser utan att någon ifrågasatte henne (vad vi vet, iallafall). För att inte tala om hur motsägelsefullt det kunde vara.

Vad har den utvikningen med åtalet att göra?
En mörk tanke. Jag tror nämligen att videoförhören med barnen gjordes då. En tumultartad händelse och stor dramatik hade abrupt kastat om hela deras tillvaro. De hade fåtts att lämna hemmet, och på det nya stället fick de dagligen och stundligen höra om hur hemsk pappan var. Gissningsvis påhejade av personalen på kvinnojouren också.

"Utsatt" är bara förnamnet i ett sånt läge. Det inser vem som helst. Och det är då man går med på i princip vad som helst bara för att få ro och lite stabilitet i tillvaron. Och det är då man säger vad som helst för att vara mamma till lags...


Det var fel. Förhören gjordes i hemmet dagen efter det inträffade. Kanske ett procedurfel av polisen, eftersom sådant skall ske i särskilda rum på polisstationen. Men att barnen stod under press från mamman tvivlar vi inte på.


Min fasta förvissning
är att målet hade avskrivits om det inte hade varit barn med i bilden. Åtalspunkten för misshandeln mot dem är till och med för "ringa brott".

Senare i höst vet vi om Tingsrätten är lika rigid i sitt tänk som kvinnojouren.Pappans juridiska ombud har för övrigt på eget initiativ anmält den Tingsfiskal som har handlagt tvisten mellan (ex-)makarna för jäv.

Ord och inga visor, vänner.


Fel. Men det kommer att ske...Fotnot (1) Interimistiskt: till vidare

Inga kommentarer: