08 augusti 2006

Sommaren -blev den så?

Barnens sommar går tyvärr ganska lätt att sammanfatta:

  • Alla utom ett var borta med en kompis familj över midsommarhelgen
  • Två av dem har varit på Kollo styvt en vecka
  • Barnen har fått träffa sin pappa vid tre tillfällen à 5 timmar
Det är vad vi vet. Vi har ju fått tillfälle att lyssna på dem och känner oss ganska säkra på att det här är allt. De hade berättat om de hade gjort något stort, typ en resa, nöjesfält eller liknande.

Till listan kan fogas att den kontaktperson som jag tillåter mig att kalla barnflickan (betald av Soc) har varit iväg med ett par av barnen i olika konstellationer till badställen några gånger.

Bara på gården!
Eftersom Hon fram till nyligen har betraktat pappan som ett hot inte bara mot Henne utan även mot barnen (kidnappning!), så har de inte fått leka annat än på den egna gården. Nu, när "hotet" tydligen inte finns längre, så får de gå till en park i kvarteret bredvid.

Vid den lätt bisarra förhandling som gav pappan rätt att träffa barnen fem timmar varannan vecka förklarade Hon att de skulle mestadels vara borta under sommaren "för att skydda barnen".

Antalet resdagar blev alltså lätt räknade.

Men, Hon är ju sån. Trovärdigheten själv.

Inga kommentarer: