24 juni 2008

Hur betalar man ett skadestånd?

Inte så här, i allafall

Advokatbyrån har överenskommit med [Henne] att hon på egen hand skulle ombesörja skadeståndsfrågan. Jag har dock varit i kontakt med [Henne] dag som ovan och fått bekräftat att skadestånd inkl ränta för henne och barnen emotses på hennes bankkonto nr: —

Jag får passa på att tillönska Dig en trevlig midsommarhelg!
Ur ett fax från Fina Advokatbyrån till pappan ombud. (Ordagrant! Negationen 'dock' får Fina Advokatbyrån gärna förklara) Avslutningen, den om midsommaren, känns som ett hån. Men så går det tydligen till i den svängen.

Den första frågan är om räntan. Hur mycket från när? Om vi räknar med 6% från när domen fick laga kraft, så pratar vi om lite styvt en tia om dagen. Överkomligt, i väntan på följande:
Jag motsätter mig att utbetalning av skadestånden till mina barn och till [Henne] görs som en överföring till [Hennes] bankkonto.

Anledningen är dels att jag vill att pengarna ska sättas in på personliga konton som jag öppnar i barnens namn, och dels att det inte tydligt kommer att framgå av en överföring till [Hennes] konto att det rör sig om skadeståndet och inte något annat.

Jag önskar att skadestånden betalas ut via [Pappans ombuds advokatbrå] och vill ha er hjälp med detta.

Vidare kommer till en början endast [Hon] att få sitt skadestånd.

Jag väntar nämligen med utbetalning av skadestånden till barnen i väntan på att min begäran om spärr på beloppen är behandlad av Överförmyndarnämnden
Ur en skrivelse från pappan till sin advokatbyrå. Det är lätt att föra över pengarna, men hur ska vi veta att Hon inte slår till om ett par månader och säger att beloppet handlade om något helt annat? Det viktigaste:

Skadestånden till barnen skulle klumpas ihop med Hennes. Vem tror då att dom ens skulle höra talas om beloppen? Inte jag.

Skulle stålarna sedan komma t.ex från mitt konto, så skulle jag faktiskt kunna sätta en tusing eller två på att Hon skulle ta det som en ersättning för sina överskrivna hårddiskar som händelsevis beloppsvis sammanföll med skadeståndssiffran och är sedan fullt kapabel avkräva pappan samma belopp. Tro mig, vänner. Jag har lärt mig hur hon tickar vid det här laget.

Pappans brev lär väl gå ur kuvertet direkt in i faxen fvb Fina Advokatbyrån. Sen får vi se.

Å andra sidan
Kronofogden kopplas in ganska tidigt i sådana här ärenden. Mamman har tydligen rätt att söka utmätning samma dag domen fick laga kraft, vilket skulle rendera pappan en prick i regisktret trots att han kommer att betala 'frivilligt' (Fogdens term) när en anmodan kommer.

Hur länge törs man vänta?

Inga kommentarer: