23 juni 2008

Förlåt mig, Soc!

Jäpp
Jag har de senaste dagarna undrat vad Hon och Soc egentligen gör. Det har till exempel hetat att Soc utreder pappans rätt att få umgås med sina barn, trots att tingsrätten är den instans man i så fall ska vända sig till.

Eller att barnen inte vill träffa pappan längre. Men Hon har stoppat pappan från att träffa sina barn de två veckor runt årets midsommmar som han är ledig. Det hette från Henne att det var Soc som hade dragit in umgängesrätten i väntan på en 'snabbutredning'.

Snabbutredning
Visst låter det. Som hämtat från en skandalartikel i pressen. Sedan skulle Soc, av alla, tydligen dra in pappans umgängesrätt. Som om de hade med den saken att göra. De har de inte. Envar sin egen jurist, säger jag om (och till, när tillfälle ges) till Henne.

Pappan trängde under dagen igenom några byråkratiska lager på Soc och kom till slut fram till den som nu är ansvarig (semestervikare) för Henne, och mottagare av ett brev som hon skrev före midsommar.

Brevet gick tydligen ut på att pappan hade skrämt sina barn (Ja, han hade haft en konflikt med ett av dem och satt ner foten. Därav incidenten) och att inget av dem längre ville/vågade träffa pappan. (Han har pratat med de tre syskonen, och alla vill hemskt gärna vara hos honom igen. Det fjärde, det med incidenten, vill han inte stressa och han respekterar barnets önskan att inte träffa pappan just nu)

Handläggaren slog ifrån sig direkt. Hon hade ju mammans brev framför sig, och kunde tydligen inte föreställa sig att det innehöll något annat än fakta. Det första pappan fick veta var att det alls inte pågick någon utredning. Sedan att Soc givetvis inte kunde beluta om umgängesrätt.

Det andra var att mamman hade underrättats om att ett beslut att stoppa umgänget var hennes eget och ingen annans. Soc hade inte med den saken att göra.

Det viktigaste
Det pågår ingen utredning om pappan. Brevet från mamman gav inte det resultat som hon påstod.

Kort sagt
Mamman har agerat helt och hållet på eget bevåg. Hon har hängt fram detta som om det var Soc som skyddade en värnlös kvinna mot en pappa som tydligen bara vill barnen illa.

Umgängessabotage?
Helt klart. Pappan kontaktar ombudet i morgon.

Sorry, Soc
Jag ber förbehållslöst om ursäkt för det som jag har skrivit om er de här dagarna. Men bara de här dagarna, om ni ursäktar.

Tro inget annat

Inga kommentarer: