24 februari 2007

Hennes barnmisshandel

Den 2 januari 2006 anmälde jag Henne för barnmisshandel, saker som ett av barnen hade berättat för mig. Det var faktiskt grövre än det Hon har fått barnens pappa åtalad och fälld i första instans för. Åklagare beslutade om förundersökning och sen hände ingenting. Utredaren har begravt ärendet.

Svenska Dagbladet skriver i en artikel i dag att "Fler anmäler våld mot barn", men också att fyra av fem misstänkta gärningsmän kommer undan. Bara i 20 procent av fallen där en förundersökning har inletts leder denna till en dom.

Hon verkar i nuläget vara en av dem som kommer undan. I ljuset av att barnen har berättat att mamman slår eller örfilar sina barn så gott som dagligen känns det extra trist.

Pappan är fälld i tingsrätten för ett nackgrepp.

Är detta rättvisa?

Inga kommentarer: