19 januari 2007

Vi anar en taktik -på ett barns bekostnad

En skruvad titel kanske, men icke desto mindre korrekt. Så här ligger det till:

Både vårdnadsutredaren (faktiskt!) och den sakkunniga är på det klara med att det äldsta barnet inte mår bra. Vi och barnens pappa har sett det länge.

Barnet i fråga är det enda i skaran som har anammat Hennes närmast hatiska inställning till barnens pappa och till och med saboterat träffar med pappan i sin iver att vara mamman till lags.

V-utredaren nämner saken lite i förbigående i sin utredning, men hon tog upp det med Soc och med bägge föräldrarna muntligen och utanför utredningen: Ett samarbetssamtal, tror jag det kallas, där bägge föräldrarna och det äldsta barnet snackar ihop sig om saker och ting. Detta i syfte att underlätta barnets förmodligen mycket pressade situation. V-utredaren betraktade till och med saken som angelägen. Mötet skulle äga rum under ordnade former på Soc.

SMS och Mail
Pappan har sedan några veckor försökt få till ett samarbetssamtal med Henne. Han har kontaktat Henne via mail och SMS, och fått undvikande svar. Fram till igår:

Vi ses i Tingsrätten [datum]!
Datumet är då den nya förhandling som Tingsrätten har kallat till ska ske. Nix samarbetssamtal. Formuleringen fick mig att dra på munnen, faktiskt. Den är nämligen plagierad från vad jag sade till Henne när hon hotade med polisanmälan för de hårddiskar som ligger i bankfacket sedan 13 månader. Nåväl:

Hon vägrar alltså att samarbeta med barnens pappa. Vi vet ju att den nya lagstiftningen på området säger att om någon av föräldrarna i en vårdnadstvist vägrar att samarbeta, så kommer vårdnaden att tillfalla bara en av dem.

Att barnet inte mår bra och kanske till och med blir sämre med tiden spelar tydligen ingen roll för Henne.

Denna samarbetsvägran, anser jag, är en mycket tydlig indikation på att Hon och advokaten SåChic på Fina Advokatbyrån kommer att spela det kortet i förhandlingar och rättegångar framöver. De är i så fall mycket säkra på att vinna.

[Vi är själva inte ens säkra på att barnen har kvar de nya jackor som deras farmor köpte åt dem. Hon kan mycket väl ha lastat av dom i en Second Hand-butik elller på Blocket.se. Dricker man så mycket så ofta som Hon gör, så behövs varenda öre. Och hon har försökt med sådant förut]

Att Hennes bästa går före barnens är i våra ögon bekräftat. Att SåChic och Fina Advokatbyrån ställer upp på att med öppna ögon låta bli att hjälpa ett barn anser vi också är bekräftat.

Barnets välbefinnande är nu ett utspelat kort i vårdnadstvisten. Och de som bryr sig om barnet får bara träffa det fem timmar varannan vecka.

Sån är Hon.

Inga kommentarer: