16 januari 2007

Det handlar om pengar

Vi har länge varit på det klara med att pengarna betyder mycket när Hon diskuterar vårdnaden om barnen. Hon har till och med sagt till barnens pappa att Hon behöver bidragen. I det förslag som ligger från Henne och SåChic på Fina Advokatbyrån har pappan nådigt tillstånd att ha barnen upp till två veckor i månaden. När Hon så finner lämpligt. Och Hon ska ha hela vårdnaden om barnen.

I dagens Metro skriver pappaombudsmannen Arne Wirén i en krönika om liknande fall. Det finns en brytpunkt där modern förlorar underhållsstödet: Om pappan har barnen max tio dagar under en 28-dagarsperiod får hon underhållsstöd. Har han dem tolv anses barnen inte längre bo övervägande hos mamman och hon får inga pengar.

En pappa som mejlat mig berättar att han gradvis började träffa sin son mer än de stipulerade fem dagarna varannan vecka. Mamman kom på att det var praktiskt, hon fick tid för annat, och pojken njöt av att få vara hos sin pappa mer. Till slut blev det så att han hade sonen halva tiden, och han tyckte då att han inte skulle betala något underhåll. Mamman kom omedelbart till sans och ställde ultimatum: ”Träffa pojken mindre, annars begär jag enskild vårdnad!”
Regelverket gäller situationer med delad vårdnad. Självklart känner SåChic till det. Det är därför som barnens pappa inte ska ha någon som helst del i vårdnaden om barnen, men gärna få träffa dem betydligt mer än han får göra nu. Två flugor i en smäll.

Då skulle Hon kassera in underhållsstöd, barn- och hyresbidrag också för de veckor som barnen är med pappan och kostar honom pengar. Vi vet ju från vårdnadsutredningen att Hon sätter sig själv före barnen i mångt och mycket.

Men de är bra att ha som inkomstkälla


4 kommentarer:

Anonym sa...

Dom logiska kullerbyttorna i Hennes resonemang gör sig påträngande närvarande, att de dessutom utspelar sig för s.a.s öppen ridå talar för en kommande systemkrasch.

Om Henne, via ombudet Såchic, lägger in yrkande som i bloggen angivits så underkänner man ju dagens umgängessform totalt. Varför är övervakning av nöden idag? Minskar behovet av övervakning om umgänget utökas? Och av att Hon har ett laga kraft vunnet domslut om EV?
Att "kappvända" på detta sätt och göra sken av att man ser till barnets bästa, barnets behov av båda föräldrar osv. visar ju egentligen inget annat än att det finns skäl att ifrågasätta trovärdigeheten.

Och hand i hand med trovärdighet kommer lämpligheten, obönhörligen.
Vad som gör mig illa berörd är vårdnadsutredarens inställning, den tolkar jag som näst intill människoföraktande, eller "också barnföraktande" kanske är mera korrekt. Denne utredare anser att Henne skall ha hela vårdnaden. Trots att utredaren ser ett problem av sådan dignitet att det inte går att negligera: alkoholvanorna.
Detta till trots skall barne alltså bo kvar. Man får känslan att barnen skall vara moderns terapi och motiveringen att inta en sundare livsföring. Samtidigt, nu kommer knorren, säkerställer utredaren indirekt genom sitt förslag att Hon ges den ekonomiska förutsättningen att fortsätta sitt självdestruktiva leverne.
Min brutallogik gällande detta är att den största motivationen att påverka sitt eget leverne är förlorad vårdnad pga. just sitt dåliga leverne.

Du har hissat röd flagg på den här människan Plastfarfar och detta har du inte gjort utan rimliga orsaker.
Tyvärr är det lite som parkarbetaren sade: Säger en austronom att det finns tusen miljarder stjärnor där uppe så tror alla det är sant. Men sätter jag upp en NYMÅLAT-skylt på parkbänken, då ifrågasätts det och alla känner efter med fingrarna om det stämmer.
Så är det med fallet "Henne", Hon är stjärnorna, pappan parkbänken.

Mvh,
Tycko Tryck

Plastfarfar sa...

Vi har tillgång till Soc' journalanteckningar från de första veckorna av den här historien.

Motsägelserna staplas på varandra utan att den som antecknat (En Viss Socialskreterare) verkar lägga märke till någonting.

Men ibland tror jag att Soc också sätter Hennes väl före barnens. Då skulle en del märkligheter som t.ex vårdnadsutredningen var förklarade.

Det finns annars bara en sak kvar för Soc att tillgripa som läget är nu, har en jurist informerat mig. Det är att sätta barnen i fosterhem, och sånt sitter långt inne fick jag också veta.

hedgehog-sara sa...

sjukt är det. att det ska handla om pengar och inte om barnets bästa.

Plastfarfar sa...

Vi håller med, Sara. Det här med att Hon sätter sig själv före barnen har vi från v-utredningen, vill jag bara påminna om.