18 januari 2007

Mer ur skrivelsen

Igår berättade jag om en skrivelse från en sakkunnig. Det är en kommentar till den vårdnadsutredning som trots påvisade missförhållanden med Henne och i hemmet ändå föreslår att Hon ska ha ensam vårdnad om barnen. Den sakkunniga är verkligen sakkunnig, kan jag meddela.

Givetvis reagerar hon, som alla andra, över att vårdnadsutredaren inte nämner att pappan är dömd för misshandel mot sitt nekande och att domen är överklagad. Inte heller framgår det att barnens pappa sen ett år lever ett skötsamt och ordnat liv nästan helt utan alkohol (det var alltså inte så hösten 2005, vilket han inte nekar till)

Lika givetvis tar den sakkunniga upp rapporterna om Hennes oförmåga att sköta hemmet, alkoholen, kaoset och den gripande noteringen i vårdnadsutredningen att barnen ibland gråter på kvällen när de måste sova på smulor och nedkissade sängar.

Den sakkunniga redovisar vårdnadsutredarens resonemang så här:

Utredaren ifrågasätter i sin sammanfattning om en förälder ska ha den juridiska vårdnaden om ett barn, om den har utsatts för någon form av våld. Hon undrar om det är förenligt med att vara en god förälder, som är lämpad att fatta belut om barnet. Utredaren tror även att barnen kan ha svårt att ta till sig den terapeutiska behandling som barnen genomgår om de samtidigt umgås med pappan. BUP-personal anser att en kontaktperson skall vara närvarande vid umgänge med pappan för att barnen ska kunna känna trygghet med honom
Utifrån detta resonemang, skriver den sakkunniga vidare, föreslår utredaren att mamman ensam tilldelas vårdnaden om barnen och att pappan för lång tid ges övervakad umgängesrätt. Sen kommer ett ampert stycke:
Det måste vara unikt att en förälder som har alkoholproblem, som missköter sina barns hälsa och därtill skapar misär i hemmet föreslås få ensam vårdnad om sina barna pga att den andre föräldern mot sitt nekande har blivit dömd till misshandel av den egna familjen där varken märken eller läkarintyg har verifierat händelsen
Så är det. Under rättegången förklarade Hon detta med sitt vanliga "jag mådde dåligt" och "jag var stressad". Tingrätten lade huvudena på sned och nickade instämmande, kan en som var med berätta. Mera:
Utredarens förslag skulle ordentligt öka påfrestningen på de redan hårt prövade barnen och pappan. Den övervakade umgängesformen som är prövad med 5 timmar var 14:e dag sedan en längre tid är enligt min mening en fullständigt oacceptabel lösning eftersom barnen inte mår bra av den, de tycker att det är för långt mellan gångerna och för lite tid var gång
Som lök på detta har Soc klantat bort träffar och den nuvarande kontaktpersonen ringde sig sjuk inför den senaste träffen, som pappan just nu inte ser ut att få igen.

"Barnens bästa", heter det i var och varannan utsaga från Socialsverige. Vems bästa vårat Soc har för ögonen kan man verkligen fråga sig.

2 kommentarer:

WB sa...

Tackar för kommentaren, och grattiset! :D

Så långt är ett litet steg vunnet. Hoppas att det kommer att gå i rätt riktning här åxå.

Yttrandet jag fått från famijerätten tyder på att det trtots allt finns personer där med kompetens - och som faktiskt både bryr sig och gör objektiva bedömningar :)

plastfarfar sa...

Som sagt: Grattis, wb. För vår egen del har vi identifierat endast kompetens och omsorg enbart hos ett par av Kontaktpersonerna än så länge.

Kanske det väntar någon kompetent beslutsfattare runt något hörn för vår del också?