13 juni 2006

Ett typiskt fax

Advokater faxar tydligen mer sinsemellan än de pratar. En del av den trafiken får vi kopia på. Här är till exempel ett som är ganska typiskt SåChic. Det är daterat den 1 juni i år och gick till tingsrätten inför den förhandling som man kan läsa om här. (Avskrivet ord för ord, så det är alltså SåChic och inte jag som svarar för språkfelen)

I egenskap av ombud tillika rättshjälpsbiträde för [Henne] får följande anföras.

[Maken] har sedan besöksförbudet meddelades i februari 2006 fortsatt att trakassera och förfölja [Henne] och barnen. Han har vid ett stort antal tillfällen överträtt besöksförbudet varvid polis tillkallades. [Maken] har dessutom varit frihetsberövad pga överträdelserna.

[Maken] är numera även misstänkt för överträdelse av besöksförbud och är kallad på polisförhör ang detta.

Kammaråklagare BÅ har denna dag meddelat att överträdelserna av besöksförbudet försenat förundersökningen men att åtal mot [Maken] kommer att väckas innan sommaren.

Socialtjänsten har föranstaltat utredningar i vilka samtliga barns behov klart framgår. Att inhämta ytterligare utredning i form av vårnadsutredning är icke nödvändigt utan skulle endast fördröja målets handläggning. [Hon] motsätter sig således att tingsrätten inhämtar ytterligare utredning.

Det har mot bakgrund av ovan anfört inte framkommit några nya skäl som skulle föranleda tingsrätten att göra en annan bedömning i vare sig vårdnads- eller umgängesfrågan. Det är således inte nödvändigt att hålla fortsatt muntlig förberedelse varför det hemställes att muntliga förberedelsen ställs in.

SåChic kanske skulle ha blivit politiker i stället? Hon kör den där lagom osanningsenliga skildringen av barnens pappa. Ordvalet "trakasserier" är ju ganska starkt, men hon skriver inte vari trakasserierna består. Jag kan berätta att de består i att pappan helt enkelt syntes för barnen, som blev glada över att se honom.

Visst har polisen tillkallats. Dom måste börja bli trötta på hennes ideliga falsklarm nu. Och omhändertagandet den 6/5 är en synnerligen het potatis. Polisen gjorde fel den kvällen, och dom vet om det. Vi funderar faktiskt på JO där. Men i Hennes och SåChics universum är detta ett belägg för att pappan är en storskurk. SåChic utelämnade för övrigt det faktum att pappan släpptes efter bara en timme. Ingen häktningsförhandling. Ingenting. (Fast en ursäkt borde ha varit på sin plats)

Påståendet att pappan är misstänkt är förmodligen semantiskt och juridiskt korrekt. Det är bara det att det bara är Hon, och SåChic förstås, som misstänker maken. Polisen har en utredning att genomföra.

Jag misstänker att Hon har larmat om brotten mot besöksförbudet mot bättre vetande. Hon är anmäld för detta. Då är det väl korrekt att hävda att Hon är misstänkt för falsk angivelse? För övrigt ett menedsbrott som kan ge Henne sex månader på Hinseberg. Nåväl.

Vi har inte kunnat nå åklagaren i fallet lika lätt som SåChic och Hon tydligen har gjort, och kan inte bedöma sanningshalten i den utsagan. Men jag måste ärligt medge att det stycket i mitt tycke förmodligen också skruvar på fakta sådär lite lagom för att få till det utan att egentligen påstå något. Politikertugg.

Att dom inte vill ha en vårdnadsutredning är förståeligt. Den som finns, är en ren partsinlaga. Klart att den räcker för dom.

Det sista stycket skulle göra mig något sur om jag hade fått sådana skrivningar i min egen tjänsteutövning. SåChic har faktiskt mage att tala om för tingsrätten vad den ska tycka, tänka och besluta. Jag hade ruttnat fullständigt på Henne och SåChic.

Kanske tingsrätten gjorde det, förresten? Det blev ju en förhandling.

Inga kommentarer: