15 juni 2006

Ett fax till:

Det verkar ha blivit en fax-vecka här på Hennes nya liv. Då tar vi väl ett till:

Det här faxet gick i början av april från SåChic, Hennes ombud, till Tingsrätten. Bakgrunden är att den första förhandlingen om interimistisk (tillfällig) vårdnad av barnen slutade med att Hon ensam fick umgängesrätten efter att ha hotat med att vägra att träffa barnen om pappan fick den allra minsta umgängesrätt med dem.

Ett högt spel som gick hem, bland annat för att SåChich hävdade att den polisanmälan om "ringa misshandel" på maken inte alls handlade om ringa misshandel. Det var grov misshandel, sade SåChic.

En ren lögn, faktiskt. Ren och skär, framkastad av en som lite senare beviljades inträde i Advokatsamfundet.

Tingsrätten fattade sitt beslut, men ombad SåChic att komma in med kompletterande uppgifter om saken före den 1/4. Dessa kom aldrig. Helt förståeligt, eftersom påståendena var gripna ur luften.

I stället kom detta:

I egenskap av ombud tillika rättshjälpsbiträde för [Henne] samt förelagd att inkomma med yttrande anförs följande:

Anledning till att [Hennes] begäran om komplettering av förundersökningen återtagits är att [Hon] och barnen mår dåligt och inte orkar deltaga i ytterligare förhör.

Såväl [Hon] som barnen är fortfarande i stort behov av att få bearbeta sina traumatiska upplevelser med [Maken]

Maken är alltjämt misstänkt för brott mot såväl [barn] som [Henne]. Enligt uppgift skall beslut i åtalsfrågan fattas inom kort. [Hennes] uppfattning är att tillräcklig bevisning presenterats för fällande dom mot [maken]

Att maken nu, enligt motpartsombudet, polisanmält [Henne] för misshandel av [ett barn] återspeglar väl parternas allvarliga konflikt.

[Hon] tillbakavisar alla anklagelser om att hon skulle ha utsatt [barnet] för brott.

Socialtjänsten har slutfört utredningar ang barnen, se bilagor. Att inhämta ytterligare utredning i målet är inte nödvändigt.

Att hålla fortsatt muntlig förberedelse, i avsaknad av nya omständigheter som skulle kunna föranleda en annan bedömning i målet är inte meningsfullt. [Hennes] uppfattning är att målet med stöd av bilagda utredningar är tillräckligt utrett. Hemställan om att tingsrätten förelägger parterna att inkomma med bevisuppgift och därefter skyndsamt sätter ut målet till huvudförhandling kvartstår således.


Glidande antydningar. Oprecisa påståenden. Ett fabricerat påstående från en, och endast en person, börjar redan i mars månad att bli en sanning för allt fler. Hur lyckas man med sånt?

De två första styckena är ett alltså ett rätt normalt inslag i Hennes svartmålning av maken, förstås påhittade. Det finns inga trauma skapade av honom. Däremot har en hel del fabricerade otäckheter om maken kastats fram, tyvärr några av dem med kvinnojourens benägna bistånd.

(Sorry, ROKS. Man kan inte satsa på rätt häst varje gång. Men Keep On the Good Works och se framåt i stället för att gräva ner er i den här barocka processen)

"Maken är misstänkt"... Han är anmäld och inget annat. Notera formuleringen om åtalsfrågan: "Enligt uppgift skall åtal väckas inom kort" Här tar Så Chic ut ett avstånd. Det är förmodligen Hon som har uppgivit detta om åtalet. Något åtal är ännu inte väckt, ska ni veta. Det här faxet gick alltså i början av april och ingen vet i skrivande stund, mer än två månader senare, när det kommer.

Att Hon tycker att det som finns räcker för fällande dom, får de två stå för. Men det är nog inte många andra än det här paret som skulle tala om för rätten att tillräcklig bevisning föreligger. (Bevisningen utgörs för övrigt enbart av Hennes utsagor)

Det var jag som anmälde Henne för barnmisshandel och ingen annan. En petitess kanske, men typsikt för SåChics agerande. Jurister borde väl ändå inte göra så enkla slarvfel? Jag trodde att de var noggranna typer.

Eller kanske hon ljög hon nu också? En anmälan från maken framstår ju som en desperat motanmälan och är väl inte så mycket att bry sig om. En anmälan från en utomstående skänker ju mer tyngd. F-n vet vad jag ska tro, där.

Givetvis tillbakavisar Hon alla anklgelser. Skulle den mänskan fastna med handen, hela armen, i syltburken på bild, på video, i direktsänd HDTV och med elva tränade observatörer som närvarande Åsyna Vittnen, så skulle Hon blåneka till allt. Sån är Hon.

Sista stycket är på sitt sätt magnifikt i sin pompösa arrogans. De (egentligen Hon, som SåChic valt att formulera sig) bara avfärdar tingsrättens begäran om ytterligare bevis. Sagda ytterligare bevis har de själva sagt att de skulle ha lagt fram den senast den 1/4.

Sådana är dom, Hon och SåChic.

Inga kommentarer: