13 maj 2008

Ett möte på Soc

För en tid sedan bad ju två personer på Soc att få träffa pappan. Mamman hade 'begärt hjälp' med något av dem som de ville höra pappans tankar om. Vi gissade att det var med anledning av att mamman har begärt kontakt-(stöd?)familj. Sommarmånaderna med skollov och stängda dagis medför ju att Hon får ta hand om sina barn på heltid.

Mötet har nu ägt rum. Det handlade mycket riktigt om att Hon hade begärt en stödfamilj för barnen, oklart i vilken omfattning. Pappan hade med sig anteckningar om hur ofta han hade barnen, och hur sommarplaneringen såg ut.

Han berättade också för dem att ett av barnen hade fallit i gråt bara h*n bara hörde ordet. (Barnen fick en k-familj förra året, men det blev bara en helg. Sen avsade sig familjen dem).

Pappan är trött, mycket trött, och luttrad. Han tyckte inte att mötet gav något och han hade tyvärr ingen egentlig lust att prata med en instans som i praktiken har ätit ur handen på Henne i mer än två års tid.

Men Soc vet ialla fall nu hur mycket han har barnen, nästan hela sin arbetsfria tid kan man säga.

Något säger mig att de inte visste detta innan de talade med pappan.

4 kommentarer:

Tycko Tryck sa...

Här blir det ju ett intressant läge för spekulationer.
För hur i jisse namn skall soc. lyckas vrida runt det här till mammans fördel? Det enda rätta här är ju egentligen att tillfråga pappan om han kan ta ett ännu större ansvar för barnen, det måste man ju i princip göra innan man börjar fundera på stödfamilj.
Kommer man att göra det och hur kommer pappans inställning att vara? Och vad blir moderns reaktion till att avlastningen i första hand skall ske genom pappan?
Förmodligen kommer soc. att försöka köra över pappan och anse att det är inte ett alternativ över huvud taget. Men det blir kanske inte så enkelt, iaf inte den här gången.

Plastfarfar sa...

Hur Soc hanterar informationen om hur mycket pappan har barnen vet jag inte, Tycko. Om den ens är ny för dem vet jag ärligt talat inte heller.

Men Soc vet ju vad tingsrättens förlikningsdom sade: Alla fyra varannan helg i umgängesrätt. Pappan är väl därmed inte pliktad att ha dem varannan helg?

Pappan fick ingen fråga om han kunde ha barnen mer än idag. Han motade kanske en sådan genom att berätta om nuläget, som är nära det teoretiska taket.

Eftersom ju mamman har ensam vårdnad, så är väl det anmärkningsvärda att de över huvud taget kontaktade pappan i saken.

Nu är fältet fritt för ännu vidare spekulationer...

Tycko Tryck sa...

Okej Plastfarfar, skall vi hålla oss till vad som kan ses som rimliga spekulationer eller skall vi hemfalla åt konspirationsteorier?
Äh, jag kör som jag brukar så får var och en tolka det på sitt sätt, säkrast så i denna djungel som också ibland benämns "frågor gällande vårdnad och umgänge".

Det kan ju vara så att soc. här undersöker faderns förmåga eller vilja att vara med och avlasta modern. Man vill kanske få ned stödinsatsen med kontaktfamilj i syfte att spara någon krona (att göra det för att barn mår bra av båda sina föräldrar tror jag inte på eftersom man underkänt en god förälder som vårdnadshavare).

Och det blev ju en liten besvikelse att fadern redan avlastar modern så pass mycket som han gör (men att det blev en överraskning kanske bara berodde på att modern felaktigt uppgett att barnen är hos fadern enligt gällande vårdnadsbeslut och det måste man ju ha överseende med).

Lite spekulationer om hypotetiska scenarion:

Ponera att pappan istället svarat att han har barnen alldeles för mycket och att han i fortsättningen vill att umgänget skall vara enligt domslut. Att han uppgivit att barnen är krävande, tar alldeles för mycket av hans lediga tid (all han har) samt att det blir ekonomiskt betungande.
Hade då soc. erbjudit honom stödinsatser för att han skulle kunna upprätthålla barnens nuvarande umgänge? (Jag svarar på frågan med "varför kan man inte det?" Modern har man ju gett mycket mer omfattande stödinsatser än så)

Ponera att barnen nu får en kontaktfamilj där man kommer att tillbringa X antal dygn/månad. Kommer då pappan att betala underhåll för de dygnen till modern? Eller kan han tillgodoräkna sig de dygnen? (Enligt FK:s norm kanske det inte är möjligt eftersom barnen kanske måste vara hos honom för att det skall räknas.FK betyder här Fördel Kvinna)

Det intressanta med spekulationer är ju att hur man än vrider dem så är det en verklighet som kommer emot. Synd bara att det inte är samma verklighet som gäller för båda föräldrarna...

Plastfarfar sa...

Förmodligen undersökde de pappans möjligheter att ta barnen mer, men det går ju inte, Tycko.

Det där med att pappan trappar ner umgänget till domslutets nivå har varit på tapeten, ska du veta. Pappan har faktiskt ingen tid för sig själv eller att vila längre. Så kan man inte hålla på i långa loppet.

Frågan om underhåll medan barnen är hos kontaktfamilj är intressant. Logiskt sett så borde mammans bidrag skruvas ner och så även pappans underhållsstöd, men vi vet inte säkert ännu.

Vi vet däremot säkert att mamman inte släpper ett rött öre av sina bidrag eller underhållsbidraget till ens matpengar när barnen är med honom. Här finns det tydligen möjlighet till umgängesbidrag, men det vet vi ännu för lite om.