08 maj 2007

Ömsom vän, ömsom frän

Hon har varit ganska ombytlig till humöret den senaste tiden. Vid kontakterna med barnens pappa har hon ibland varit riktigt vän i framtoningen för att nästa gång komma med utfall av olika slag.

Ett scen som Hon ställde till med på en buss för några veckor sedan kan vi faktiskt inte skriva om, den skulle skada den här bloggens trovärdighet. Men jag kan berätta att den slutade med att Hon lämnade sitt yngsta barn ensamt på fel sida av en vältrafikerad gata.

Kontaktfamiljen
Pappan har fått höra att Hon köar barnen till en kontaktfamilj som skulle lasta av henne under helgerna. (Hon är ensam minst sex timmar varje dag när ungarna är på skola och dagis, men det räcker tydligen inte) Soc tystade bort saken vid pappans möte med de två familjeterapeuterna och för någon vecka sedan meddelade Hon triumfartat att allt var klart. Oklart, skulle vi säga. Det finns inga som helst detaljer om familjen i fråga, hur ofta detta skulle ske eller när det hela börjar.

Det är nämligen mycket olikt Henne att inte fylla på med detaljer när hon kommer med "goda" nyheter, därav min skepticism.

Pappan har föreslagit att han tar barnen en eller två helger i månaden, vilket Soc och terapeuterna tyckte lät bra. Vad Hon tycker om detta vet vi inte, men hon verkar satsa på K-familjen före barnens pappa.

24 12 timmar
De bägge familjeterapeuterna —hemmahosare kan man nog också kalla dem— är hos Henne 12 timmar i veckan, har pappan fått veta. Målet är att hjälpa Henne att "få struktur" på tillvaron i hemmet. I klartext ska de hjälpa en styvt 40-årig flerbarnsmor att klara av så självklara saker som att ge barnen mat och att natta dem.

Sagda flerbarnsmor har i Tingsrätten för övrigt sagt att det var hon som skötte hemmet på dagarna och arbetade på nätterna medan familjen ännu var hel. Det ni.

Det handlar alltså om 24 mantimmar Fel: 12 timmar ska det vara. De bägge delar på 12 timmar i veckan som Soc betalar. Vad detta blir i kronor törs jag inte spekulera i, men jag kan lova att barnens pappa inte skulle behöva hjälp med att ge barnen mat eller att natta dem. Han skulle hålla dem luktfria också, för den delen.

Terapeuterna var annars ovilliga att ta upp det här med det sanitära förfallet i bostaden och barnens dåliga klädsel. Lite märkligt, kan tyckas. Min tanke är att de helt enkelt skäms över att det kan vara som det är i den lägenheten och att hygienen visst står på agendan utan att de vill prata om saken.

Terapi
Det är värt att berätta igen: Hon anser alltså att pappan ska gå i terapi —som Hon själv gör— och att han också ska söka hjälp av de bägge familjeterapeuterna i sitt hem. Som om han skulle få det. Pappan har avböjt.

Varför tar Hon då upp saken, gång efter annan? Det enda jag kan komma på är att det faktiskt inte ser bra ut för henne i vare sig kontakterna med Soc eller i den kommande juridiska processen om det bara är Hon som dokumenterat inte klarar av att sköta barnen själv eller saknar "struktur" på sitt hemliv.

Det går alltså att fiska upp protokoll där Hon hävdar att hon klarar familjen själv och att barnens pappa var mer ett hinder än hjälp. Håller man upp dessa bredvid vad som nu är känt, vore det kul att höra Hennes förklaring. För att inte tala om Fina Advokatbyråns...

2 kommentarer:

Tycko Tryck sa...

Rent spontant så råder nu ingen tvekan att pappan skall bida sin tid. Lite motsägelsefullt kan tyckas eftersom det är tid man egentligen inte har. Men med närvaro av "stödpersoner" 24 timmar/vecka finns det ju i alla fall någon sorts kontroll att inget överhängande skall hända som barnen far illa av. Illa far de ju oavsett och det kan ju kännas frusterande då man samtidigt uppmanas att "bida sin tid".

En annan frågeställning jag funderat kring om det kan finnas en vinst i att pappan anhängigör och yrkar på att det övervakade umgänget upphävs och att umgänget regleras till mera normala perioder, tex. vartannat veckoslut.
Skäl för det finns ju och bevisningen torde vara synnerligen god. Frågan är bara hur nära föreliggande huvudförhandlingen ligger i tiden. Att det skulle vara en vinst för barnen är ju ostridigt men också för pappan som egentligen inte har något att förlora på en sådan prövning gällande umgänget. Jag är ytterst medveten om att tingsrättens interims dom är tämligen färsk men frågan är ju om det inte hunnit rinna så mycket vatten under broarna att saken tål att prövas ännu en gång före huvudförhandling.

Plastfarfar sa...

Stödpersonerna i fråga har alltså poängterat att de arbetar enbart dagtid måndag-fredag. Detta lämnar luckor i "bevakningen" som jag ser det. Särskilt helgkvällarna.

Eftersom Hon dricker som hon gör i det sällskap hon har, så oroar det mig.

Motparten verkar angelägna att slippa en huvudförhandling. De gjorde till och med ett litet kuppförsök under den senaste förhandlingen om interimistisk vårdnad (Titta i arkiven runt den 18/3) där de ville få denna till att bli huvudförhandling.

SåChic hade dock klantat sig genom att förtala barnens pappa under de inledande samtalen så till den grad att tjänstgörande Tingsfiskal inte "kände sig objektiv" och avslog detta.

Personligen tror jag att SåChic och Fina Advokatbyrån vet med sig att Hon inte skulle komma ut i vacker dager i en huvudförhandling och därför går mycket långt för att slippa en sådan. Den blir i av i höst om de inte lyckas i sitt uppsåt.

Jag ser då fram emot att uppleva Henne och ett antal Soc- och BUP-personer under sanningsförsäkring...