06 mars 2007

SåChic telefonerar

Jag har tidigare reagerat på att de bägge föräldrarnas juridiska ombud enbart kommunicerar per fax. Det har visat sig bero på SåChic, Hennes advokat. I början av den här resan så ringde pappans juridiska ombud upp SåChic för att dryfta något och fick en brysk uppmaning att ta det per fax. SåChic har varit rätt arrogant i sina skrivningar och i det närmaste levererat diktat av olika slag det här året. Så har det varit, fram till häromdan.

Då ringde en närmast inställsam SåChic upp pappans biträde och ville prata vårdnadsuppgörelse. Vi har en tid känt med oss att Hon och SåChic gärna, hemskt gärna till och med, vill slippa en vårdnadsrättegång. De har räknat med att den förhandling som är utsatt till i mitten av den här månaden ska vara avslut på vårdnadstvisten.

Nu vill SåChic att parterna kommer till förhandlingen färdiga att skriva under!

Deras krav är i allt väsentligt vad Hon redan har framfört till barnens pappa: Hela vårdnaden blir Hennes, och pappan får umgänge mer eller mindre på Hennes nåder. (Hon har själv sagt att faktum att alla bidrag då skulle gå till Henne betyder mycket) Fast nu ska man knåpa ihop ett schema som parterna skall följa.

Eftersom avtal, utom möjligen skuldsedlar, i Hennes ögon sällan är värda papperet de står på så var min första kommentar till detta vad som skall ske när Hon bryter eller ignorerar avtalet.

Pappans inställning till det hela känner vi givetvis till, men den kan vi ju inte ta upp här förrän allt är klart.

Slippa förhandlingen?
Motparten vill alltså att förhandlingen i praktiken ställs in och bara består i att man skriver på och därmed får ett avslut på vårdnadsprocessen. Det handlar inte om välgörenhet från deras sida, var så säkra. Hon har ju den interimistiska vårdnaden om barnen efter en förhandling med närmast bisarra inslag och anklagelser förra året. Friska upp minnet med del ett här, och del två här. Det där med högläsning om barnamord står i en klass för sig...

Det är rimligt att anta att Tingsfiskalen har läst protokollen från det tillfället inför den stundande förhandlingen. Då kan man förstå att Hon och SåChic inte vill påminnas om den förhandlingen.

De vill nog inte heller påminnas om att Hon då kallade sig nykterist (ett skämt redan då), eller att Hon nu har Hemmahosare för att barnen över huvud taget ska få mat på morgnarna. Eller att det äldsta, så omsorgsfullt PAS-ade barnet i desperation ringde efter pappan en sen lördagskväll för bara ett par veckor sedan. Eller att två av de tre inblandade kontaktpersonerna numera vägrar att ens träffa Henne på förekommen anledning.

Det är ingen vacker historia som skulle rullas upp inför Tingsfiskalen.

Inga kommentarer: