18 mars 2007

Förhandling del ett

Parterna för diskussioner om att träffa en överenskommelse, först enskilt och därefter under ordförandes ledning, varefter det konstaterades att det saknas förutsättningar för parterna att nå en överenskommelse
Så inleds ett protokoll från Tingsrätten. Det handlar om den förhandling som de kallat till i förhoppning om att undvika en huvudförhandling, eller vårdnadsrättegång. Förhandlingen ägde rum när jag var på sjukhuset, och utslaget kom i förrgår

Utgångsläget
Vi har redogjort för Hennes inställning. Här är den igen: Hon ska ha hela vårdnaden om barnen och deras pappa får umgänge med dem enligt ett överenskommet schema. Hon skulle kunna kompensera honom ekonomiskt för de veckor han har barnen, eftersom Hon ju i det läget skulle få alla bidrag.

Pappan kan inte gå med på att avsäga sig all vårdnad om barnen. Han är väl medveten om att det då blir i praktiken omöjligt att i framtiden få tillbaka den.

Förhandlingarna
Hon och hennes ombud SåChic från Fina Advokatbyrån var som vanligt likadant klädda, vilket gav dem en lite komisk framtoning. Men deras krav var inte så roliga.

Till att börja med var det inte krav de ställde, de erbjöd pappan i nåder att få umgås med sina barn. Att han skulle få någon som helst del i vårdnaden var inte att tänka på.

Hollywood
SåChic gjorde en plötslig framstöt à la Perry Mason (så gammal är jag) och skulle vända förhandlingen till en huvudförhandling i ett svep. Hon krävde att Tingsrätten gjorde dagens möte till en huvudförhandling som avgjorde vårdnadstvisten en gång för alla.

Tingsfiskalen sade dock nej till detta. Efter de enskilda samtalen ansåg hon sig ej helt 'objektiv'. (Pappan kommer inte ihåg ordvalet exakt. Betyder detta att hon redan då hade valt sida i målet?)

Så Chic vred runt valskvarnen ett par varv till genom att påstå att barnens pappa troligtvis har misshandlat alla barnen, inte de två han är dömd för. Att domen är överklagad nämnde hon förstås inte.

Så gick det på. SåChic anammade det mesta som Hon har kommit med det här året som vore det sanningar och inte egna påhopp. Pappans ombud fick gå in och korrigera det mesta, men SåChic brydde sig inte. Hon malde på i sin fåra.

Pappans ombud lade sedan fram de tankar som fanns om en gemensam vårdnadslösning och Tingsfiskalen
kunde konstatera att det saknas förutsättningar för parterna att nå en överenskommelse

Härnäst: Plan B -Tingsrätten avgör

Inga kommentarer: