13 mars 2007

Kontaktpersonen rappporterar våld mot barn. Gissa vems våld?


Tillbaka
Operationen gick som den skulle. Nu är det 'bara' en lite besvärlig konvalecens kvar. Åter till Hennes nya liv:

Förra onsdagen hade pappan en träff med barnen igen. Glädjande nog var det äldsta med även den här gången och det var den kontaktperson som nu är på fallet som tog barnen till pappans bostad. So far, so good.

Hon slår dom!
Vi hade ett inlägg om detta häromsistens. Vi uttyckte oss lite försiktigt, men nu kom samma utsaga återigen. Ett av barnen var i köket med pappan och berättade att Hon far ut mot barnen med både slag och örfilar så gott som dagligen.

Pappan har hört sånt förr, två gånger till och med. Han har tagit upp det med Soc utan att något synbarligen har hänt. Det är förvisso en svår situtation. Kanske Soc anser att pappan bara baktalar Henne med påhittade historier, kanske barnen tiger still när utomstående börjar fråga dem om missförhållandena i hemmet. (Vi har sett tecken på detta) Det är t.ex via tanklösa felsägningar som vi vet att Hon mutar barnen med pengar för att inte berätta om de kvällar de lämnas ensamma hemma.

Kontaktpersonen
nästan stormade ut i köket (efter hennes mått mätt) eftersom hon råkade överhöra barnets berättelse och berättade att det hon just hört kommer att rapporteras till Soc.

K-personers roll är ju att iaktta och rapportera, men att behöva rapportera missförhållanden hos den förälder som har vårdnaden och inte den som är tilldelad fem timmar varannan vecka med sina barn måste väl höra till ovanligheterna?

Men det är klart, det är ju Henne vi har att göra med.

6 kommentarer:

Tycko Tryck sa...

Först vill jag bara säga att det känns gott att du är tillbaka!

Kanske det är det här som behövs för att uppnå den kritiska massan. Att kontaktpersonen påtalar missförhållandena och därmed styrker att det ni anfört inte är struntprat. Vilket kan betyda att soc. i framtiden kommer att vara lyhörda för er. För barnens skull hoppas jag det...

Plastfarfar sa...

Tack, Tycko. Det här med kritisk massa är verkligen något att fundera över.

Med hjärtat anser vi att den borde ha nåtts redan när vårdnadsutredningen kom. Eller när det framkom att barnen inte får frukost. Eller när Hon kickade kontaktperson efter kontaktperson. Eller när...

Man blir luttrad.

Johnny sa...

Skönt att du är på benen igen - även om du kanske inte är på benen.

Plastfarfar sa...

Tack, Johnny. Mera på muggen än på benen just nu :-) Annars är det någorlunda OK

Tycko Tryck sa...

Jag avsåg nog en annan defination av kritisk massa:
När man anför något så blir man hela tiden ifrågasatt och man måste hela tiden argumentera för sin sak och bevisa att man har rätt. Det får man göra gång på gång tills man uppnår den kritiska massan, man uppnår helt enkelt en trovärdighet som inte längre ifrågasätts eftersom man hela tiden varit saklig och styrkt det man anfört.
I ert fall har pappan anfört missförhållanden hos modern. Soc. väljer att misstro, eller rent av blunda. Du och farmor anför samma missförhållanden. Soc. misstror. Kontaktpersonen anför åter igen samma missförhållanden för soc. Förhoppningsvis uppfylls nu den kritiska massan, soc. agerar och ingen av er misstros i fortsättningen. Så hoppas jag att det blir...

Plastfarfar sa...

Vi är väl medvetna om att vi kan upplevas som gnälliga, Tycko. Därför har vi t.o.m hållit tillbaka på en del saker vi hade velat påtala.

Soc tog ju Hennes parti från första dagen och jag tror att det är prestige blandat med fördomar som gör att de inte agerar när det kommer in alarmerande uppgifter typ de i vårdnadsutredningen.

Kontaktpersonen är faktiskt inte den första med anknytning till Soc som har påpekat saker i det hemmet, så vi kan väl hoppas att man förr eller senare öppnar ögonen på Soc.