03 september 2006

Förlikningsbud -och en prislapp på barnen?

Hon har ju berättat för barnens pappa att det har varit en jobbig tid för henne, och även att Hon skulle kunna tänka sig att pappan fick en större umgängesrätt än de fem timmar varannan vecka som gäller nu. Men Hon skulle behålla vårdnaden om barnen för att Hon "behöver pengarna".

Infon om att Hon nästan har "tagit slut" under den här tiden har pappans juridiska ombud använt i en inlaga till Tingsrätten där han vill att de ger barnens pappa större umgänge med barnen. Ur skrivelsen:

"[Hon] har även till honom uttryckt att tiden sedan den första muntliga förberedelsen i februari varit svår i beaktande av att hon ensam skött om [antalet] barn. Hon har därutöver till honom uttryckt önskemål om hans framtida hjälp med barnen"

Ensam? Icke. Soc har haft nästan två tjänster till Hennes hjälp. Och nu har dom dragit ner på stödet. Det är nu som Hon "ensam får sköta om [antalet] barn". Då behövs deras monsterförklarade pappa:

"Under sommaren har barnens umgänge med [pappan] kommit igång och fungerat bra. Barnen har de gånger [Pappan] träffat dem varit uppspelta, glada och inte velat att han ska lämna dem"

Kaffet i halsen
Detta rimmar ju illa med i princip allt som har kommit från Henne och hennes juridiska ombud SåChic i mer än åtta månader. Pappan har ju målats upp som en mer eller mindre försupen våldsverkare som barnen är rädda för. Lögner som motsägs av bland andra de kontaktpersoner som har varit med under pappans femtimmarsträffar med barnen.

Advokaten SåChic på Fina Advokatbyrån har, förutom att svartmåla pappan intill och över yrkesetikens gräns, även varit mycket noga med att föra all dialog med pappans juridiska ombud per fax. Men när hon fick kännedom om skrivelsen och de omständigheter den var baserad på, så måste hon ha satt kaffet i halsen. SåChic ringde faktiskt upp sin juridiske motpart.

Ett bud
SåChic erbjöd förlikning i vårdnadstvisten. Lösningen skulle vara den som Hon kom med i ett snack med barnens pappa för några veckor sen.

  • Hon behåller ensam vårdnaden
  • Barnens pappa får umgängesrätt upp till 50%
Budet ligger. Pappan funderar. Hur han tänker ska vi inte gå in på här. Men hur Hon har resonerat framgår ganska tydligt av det som hon tidigare sagt: Hon "behöver pengarna". Och hjälp med barnen. Gratis barnavakt medan Hon tar in bidragen till sin risiga ekonomi, typ.

Hon och SåChic har satt en prislapp på barnen, kan man uttrycka saken. Det tycker jag alltså att de har gjort, och det står jag för.

Såna är dom...

Inga kommentarer: