15 september 2006

Saxat ur ett Fax

I förra veckan faxade Hennes advokat, SåChic, Tingsrätten om att barnens pappa hade varit uppe i lägenheten och bråkat. Han hade "skrämt barnen". Det var förstås helt fel. Pappan var uppe och rekade inför bodelningen. Vidare hette det i faxet att "makarna inte kunde samarbeta".

Vaddå "inte samarbeta"?

Dom har just genomfört en bodelning i samförstånd och till och med gjort upp det ekonomiska utan att behöva anlita den bodelningsförrättare som rätten hade anvisat.

Pappans juridiska ombud har nu svarat SåChic genom att faxa Tingsrätten och "korrigera" SåChic, kan man säga. Utdrag:

Sedan parternas separation har [barnens pappa] ordnat nytt boende och helt tagit avstånd från [Henne]. Deras enda beröringspunkt är de gemensamma barnen och frågorna till dem. [Pappan] har i allt försökt tillmötesgå [Henne] i hennes önskemål och även hjälpt henne att praktiskt klara av vardagen nu när hon tillfälligt ensam har hand om barnen...

Pappan har släppt kravet på halva lägenheten i och med att han skaffade en egen bostad. Detta spelar nog in när det gäller Hennes (misstänkt) nya beteende.

[Pappan] tillbakavisar bestämt att situationen skulle vara så som den uttrycks genom motpartsombudets inlaga. Barnen är inte rädda för honom, tvärtom vill de träffa och umgås med honom.
Parterna samarbetar nu och försöker gemensamt reda ut sin situation. ... De klarar själva av de uppkommande problemen.
Läs detta!
Till detta kommer att parterna planerat att [Pappan] ska ha hand om barnen [datum] då [Hon] åker på en resa i arbetet. Parterna har gjort upp att [Pappan] ska hämta barnen på dagis fredag eftermiddag och lämna dem åter måndag morgon.
Den nyss så farlige och skrämmande pappan har fått förtroende att ta hand om barnen en hel helg. Vet SåChic om detta?

Arbetet, förresten? Hon är ju långtidssjukskriven. "Arbetsträning" får vi hoppas att det handlar om....

Mot bakgrund av vad som avtalats genom bilagda (ekonomiska) avtal, parternas kontakter och samarbete i övrigt är [Pappan] är av uppfattningen att den (av SåChic) angivna situationen inte är förenlig med de rådande förhållandena.
Pappan och Hon har skriftligen avtalat det ekonomiska i bodelningen. På ett av Henne handskrivet papper. Det blir svårt att neka till.
Barnen har varit glada och uppspelta när de träffat honom, samt ledsna och oroliga när han vid umgängestillfällets slut lämnat dem. Han delar [Hennes]uppfattning att [det äldsta barnet] mått dåligt den senaste tiden och h*n ska givetvis endast medverka till umgänge i den omfattning h*n orkar med.
[Pappan] föreslår nu att domstolen anförtror honom ett utökat umgänge. Hans uppfattning är att det är mest förenligt med barnens bästa att ett umgänge bestäms i enlighet med tidigare ingivet förslag.

[Pappan] gör nu gällande att skäl finns för tingsrätten att hålla fortsatt muntlig förberedelse.

De bägge föräldrarna är inte på väg in en försoningsfas, om någon nu skulle tro det, men de kan iallafall samarbeta om olika praktiska ting. SåChic har agerat som hon inte visste att Den Här Bloggens Huvudperson hade mjuknat något.

Kan vi spekulera i "kommunikationsmissar" mellan Henne och SåChic?

Inte oss emot, i så fall...

Inga kommentarer: