03 april 2008

Nu vill jag bränna ner en skola!

Ett av barnen mår dåligt. Det yttrar sig bland annat i ett tämligen häftigt temperament med snabba skiften mellan svart och vitt. I skolan har h*n röjt och vält så till den grad att skolan kallade till ett särskilt möte om barnet.

Pappan har rätt att få information om barnet, men mamman verkar ha 'glömt' att informera skolan om detta. Fram till det här inträffade så var allt så bra, så. Enligt Henne. Notera att läraren förutom att tvinga barnet till att ge sig blåmärken också bestraffade det genom att utelämna det från klassens mellanmål. Nu har det hänt igen. (Ja, årtalet är 2008)

Häromdan skulle klassen på en utflykt/studiebesök. Alla fick följa med utom ett, för att 'h*n 'bråkade så mycket'. Gissa vem?

Jäpp. Det barn jag skriver om bestraffades återigen med uteslutning, om än icke med förhindrat näringsintag den här gången. H*n fick sköta sig själv en halvdag när klassen var på utflykt.

Jag saknar ord, och det lika bra är väl det. Föreställ er konstiga tecken som man såg i serietidningarna i stället för svordomar förr i världen.

Lök på laxen. Grädde på moset
Nu har den studierektor som (kanske?) har ett övergripande ansvar för lärarens framfart äntligen svarat på barnens pappas kontakt

Hej [********]
Anledningen till mitt sena svar är att jag varit sjuk och legat på sjukhus, inge vidare tillgång till datorer där.
Men i alla fall. Vi hade möte på måndagen efter den händelsen som vi talat om tidigare. Med på mötet var [Henne], personal från årskurs [*] årskus [1], jag, vår specialpedagog och min bitr. rektorskollega.
Vi talade lite om den händelsen som föranledde mötet men mest om hur vi, alla som är kring [barnet], än bättre kan stödja henne i att hanskas med sitt humör.
Det var ett möte i en positiv anda där alla var överens om att den enskilda händelsen var just en enstaka händelse i en annars mycket positiv utveckling för [barnet]
Som det heter i USA: Bullshit. En enskild extrem händelse, om än 'enstaka', är inte en dip i en utvecklingskurva. Förklara det här med att h*n inte fick mellanmål. Eller att h*n bestraffades med att inte få följa med när hela klassen åkte iväg? Eller det värsta: Läraren tvingade barnet till att misshandla sig själv som bestraffning.

Anmäl dom för h****te!
Gärna. Men då måste barnet kunna prata om saken med andra än sin pappa. Den enda i hela världen som h*n kan prata med om sånt.

Den enda i hela världen man kan lita på, typ.

<Update>Barnet går i ettan, skulle jag nog ha skrivit från början. Jag vill också påpeka att studierektor först 'var på kurs' och nu har 'legat på sjukhus'. Vad blir det nästa gång?</Update>

8 kommentarer:

Stina sa...

Jahaja. Mitt område då. Så här, skolan har rätt att neka ett barn att följa med på en aktivitet om denna har missskött sig, eller på något sätt kan antas missköta sig så att andra barn kan komma till skada eller liknande. Vi har har många änglar med glorian på sne i mitt arbetslag. Det händer ganska ofta att dessa uppför sig illa i skolan. Hittils har vi aldrig nekat någon att följa med på aktivitet, trots att vi kan vara mycket besvikna på deras uppförande mot andra elever. Jag vill bara säga att, det ska mycket till (om lärarna är sunda) innan man nekar någon detta. Det låter inte som om skolan gjort rätt bedömning. Att kalla till EVK är bra, men då ska båda föräldrarna kallas (ja, jag vet om vårdnaden) om det kan hjälpa barnet, och att föräldrarna kan uppföra sig mot varandra. Det vore intressant att veta vilken årskurs barnet går i, för att försöka förstå deras märkliga agerande. Jag håller på dig plastfarfar.

Plastfarfar sa...

Tack, Stina! EVK står för ElevVårdsKonferens fick jag Googla mig till. Det verkar det ha varit frågan om här, även om uttycket inte förekom i mailet.

Barnet går alltså i ettan, vilket i mina ögon gör lärarens beteende mer obegripligt än om det hade varit några årskurser uppåt.

Vi vet inte hur vanliga de bestraffningsformer är som h*n utsatts för. Det här med ett självåsamkat blåmärke är väl ändå medeltid.

Kan man anmäla sånt även om ett barn inte gärna pratar om det?

Josephine sa...

GRRRRRRRR*

Jag tycker du ska lämna info om vad som sker på den där skolan till Aftonbladet - typ. Så där får det INTE gå till 2008!!

vilken skit-lärare!

jag som har läst ibland i din blogg vet ju vilken situation barnen befinner sig i.... och sen få en oförstående skola ovanpå det kommer att knäcka ungen totalt!!!

Maria sa...

Låter horribelt att bestraffa ett så litet barn.

Plastfarfar sa...

Det värsta med skolan i fråga är väl ändå att skitläraren verkar ha ledningen bakom sig i så måtto att de bara slätar över det hela, Josephine.

Det är horribelt, Maria. Vem blir snällare av att inte få mat när de andra får det?

Stina sa...

Jag igen då. Du menar anmäla till Skolverket? Ja det kan man alltid göra om man är tveksam om skolans agerande. Problemet här verkar vara att de verkar göra beslut som kan få stora konsekvenser, som barnet troligen minns hela livet. Vad gör skolkuratorn i den här frågan? Kuratorn bör väl kopplas in om de tror att barnet inte mår bra, och därför är utåtagerande? Så gör vi, det ingår inte i vår utbildning att sköta barnens psykiska mående, därför skall kurator kopplas in om någon agerar avvikand. Att pyssla med bestraffningar,ja då ska man vara oerhört säker på att man gör rätt beslut. Jag vet flera av mina nior som berättar om händelser från låg och mellan, saker som de aldrig glömmer. Man blir så ledsen för deras skull.

Plastfarfar sa...

Vi har diskuterat det här hur mycket som helst, Stina. Så kommer du med det uppenbara: kuratorn.

Tack!

Ullah sa...

Vilken bra idé! Med kurator brukar också skolsyster samarbeta. Skolhälsovården, alltså.