08 april 2008

Mera Studierektor

Pappan hade två av barnen i förra veckan, och fick då veta mer om incidenten med avstängning (av en förstaklassare!) från en aktivitet. Detta föranledde ett mail till Studierektor:

[Barnet] sov över hos mig nu i veckan och h*n berättade då att h*n var avstängd ifrån [en aktivitet] för att h*n bråkat. Enligt [barnet] så formulerade [Läraren] sig enligt följande "Jag vill inte ha med den ungen"

Jag tycker att detta börjar likna mobbing, jag tycker inte att bemötandet emot [barnet] är värdigt och professionellt.

Jag vill inte ha med den ungen. Säger man så till ett barn i första klass?

The Studierektor Response
Tre dagar senare. (Mängder av hopskrivningar rättade och ett par ny rad infogade för läsbarhetens skull)

Det är riktigt att [barnet] inte fick följa med till [aktiviteten]. Detta berodde på att [barnet] den aktuella dagen inte följde de regler som gäller för alla barn på skolan. [barnet] är inte avstängd från [aktiviteten].

Vi försöker vara konsekventa i vårt bemötande mot våra elever. Det innebär att vi arbetar för att skolans regler ska gälla för alla. Att det ibland blir konflikter kring att regler inte följs är inte ett utslag av mobbning utan snarare reaktioner på undervisningen i att delta i en grupp med gemensamma normer, normer som elever, personal och föräldrar gemensamt har utformat.

Jag har arbetat tillsammans med personalen i årskurs ett under ett flertal år och aldrig sett antydan till mobbning mellan personal och elever. Så mitt förtroende för [Läraren], om att h*n inte utsätter [barnet] för mobbing står fast.

Vad säger man? Snömos, kanske. Notera att studierektorn inte berörde repliken om att läraren 'inte ville ha med den ungen'. Tunt. Nåväl: Under helgen har det framkommit bakgrund till det inträffade, om man säger:

Ett horn i sidan
Mamman har berättat för pappan att något hände med barnet i början på hösten. Hon kan till och med ange ett specifikt datum. Exakt vad som hände gick Hon tyvärr inte in på, med det var efter detta som barnet i fråga började må dåligt.

Nu, först, har han också fått veta att den aktuella läraren har ett horn i sidan till barnet. Oklart varför.

Vi går vidare
Barnens Farmor och jag kommer att följa upp det inträffade. Eftersom vi vet att skolledningen är svag och nu har sett att de också kliar varandra på ryggen, så gör vi detta på en annan nivå.

2 kommentarer:

helsingborg42 sa...

Jag har haft andra problem med skolan för mina barn.
Och varit väldigt tydligt i mina kontakter med skolan om vad jag förväntar mig, samt att ifall vi inte kommer att hitta en bra lösning för barnen, då måste detta bero på dåliga rutiner och/eller dåligt meriterade lärare = revision av skolverket.

Ganska fort fick vi till ett möte, där en bitr. rektor var med, och där vissa riktlinjer sattas upp.
När jag lämnade mötet, då stod rektorn och väntade, kom och hälsade fint och undrade om det varit ett bra möte...
2 veckor efter satta jag mer press på och idag 3½ vecka senare har "problembarnet" fått beviljat 4 timmers personlig assistent/dag samt undervisning av specialpedagog.

Jag är dock inte helt klar med skolan ännu..fastän många förbättringar har skett.

Så kontentan är STÄLL KRAV, och ta för dig....barnen kan inte själv men måste förlita sig helt på oss

Plastfarfar sa...

På sitt sätt en liten solskenshistoria, H42. Men den här skolan har inte längre förtroende som de har kört ett ärende där en lärare helt klart har gjort fel.

Annars har du helt rätt.