20 augusti 2007

Snart är det dags...

Vårdnadsrättegången är schemalagd till den här veckan. Jag skriver 'schemalagd' med avsikt. Den kan nämligen komma att ställas in också.

Den givna anledningen är att parterna enas. Dagen kommer till och med att inledas med ett sista medlingsförsök under Tingsrättens överinseende.

En annan orsak skulle kunna vara att den ställs in pga sjukdom. Hennes sjukdom. Vid misshandelsrättegången i vintras framställde Hon sig som ett rö, ett käril, hårt drabbad av den ondskefulle exmakens framfart. Samtidigt var hon stark nog att 'sköta hemmet på dagarna och arbeta på nätterna'. Det, ni.

Nåväl: Jag utesluter inte att Hon skickar fram ett sjukintyg (Hon har en tam psykiatriker) i stället för att komma till en tillställning som denna. Parterna vet vilka vittnen som är kallade, och Hon kan inte ha gillat förteckningen när hon såg den.

Barnens Farmor och undertecknad är kallade, men vår trovärdighet påverkas ju av att vi är anhöriga till pappan. Det blir värre för SåChic, Hennes advokat, att förklara bort vad vissa andra har att skildra.

Det anses olämpligt
att dra in barnen i en vårdnadskonflikt, men det har Hon konsekvent struntat i den här tiden. Hon har fått tillsägelser eftersom Hon har varit omdömesgill nog att prata skit om pappan i barnens närvaro inför en kontaktperson. Och nu detta:

Pappa, du kan väl anta mammas bud
Orden kom från ett av barnen i helgen. Det är inte bara fel av Henne att dra in barnen i konflikten på det viset, det är nedrigt och skamligt att använda dem som vapen mot pappan.

Mig skulle det inte förvåna om Hon hade hotat barnen med att de aldrig får se pappan igen om han inte tar budet, som alltså går ut på att Hon behåller hela vårdnaden och rakar in alla bidrag som finns i ämnet medan pappan på nåder får träffa barnen oftare än nu.

Men vi får väl se vad Tingsrätten säger. Om Hon är frisk nog att komma till rättegången, vill säga. Vittnesförteckningen drömmer Hon förmodligen mardrömmar om. Hoppas jag.

2 kommentarer:

Tycko Tryck sa...

Tingsrätten följer i 97% av fallen vårdnadsutredningens förslag om jag inte minns alldeles fel. Att tingsrätten i det här specifika fallet kommer att frångå förslaget vårdnadsutredaren framlagt är för mig uppenbart. Men nu är ju domstolar just domstolar så man skall inte vara säker på någonting. Dock, skulle man följa vårdnadsutredningen och dess utmynnande förslag så vill jag gärna läsa motiveringen för den måste vara i något hästväg. Eller annars inte vilket då kan tolkas att man lämnar dörren öppen till hovrätten att ändra domen. I vilket fall som helst, jag håller tummar och tår att TR kommer att ta ett beslut utifrån barnens bästa, allt annat är för min del ovidkommande.
Vilket jag tror är såväl pappans, Farmors som plastfarfars delade uppfattning.

Plastfarfar sa...

Jag är ingen expert i ämnet, Tycko, men v-utredningens rekommendation motiverades inte. Det är märkligt i mina ögon.

Utredaren rabblade utsagor och omdömen för att sedan i princip klistra in BUP's utlåtande som sitt utan närmare motivering. Pappan har inte träffat BUP, kan jag tillägga.

Vi vet att TR dömer till moderns fördel så ofta de kan och känner oss ganska luttrade.

Men nån gång måste väl myndigheterna se till barnens bästa och inte bara till Hennes?