12 augusti 2007

Helt j-a otroligt

Vi läser en artikel i GT om en pappa som tvingas lämna ifrån sig sina barn till mamman trots att han tilldömts vårdnaden. Hon hotade nämligen med självmord. Detta fick rätten på hennes hemmaplan, Worcester County Court i England, att besluta att barnen inte fick flyttas (hem) till Sverige. De hänvisade till Haag-konventionen som faktiskt ska förhindra att barn olovligen förs bort eller hålls kvar i främmande land. Bara det.

Därpå gick mamman till Stockholms Tingsrätt som struntade i vad Varbergs Tingsrätt hade beslutat och gav henne rätt att ha barnen hos sig i sitt nya hemland.

Hotar man med självmord, en form av utpressning som jag ser det, för att få vårdnaden om sina barn ska man erhålla psykisk vård. Inte vårdnaden om barnen.

Worcester County Court och Stockholms Tingsrätt har visat prov på en i det närmaste patetisk undfallenhet och dessutom låtit barnen stanna hos en kvinna som inte verkar vara helt frisk med allt vad det kan innebära för barnens väl och ve.

Familjerättsexperten och chefsrådmannen Mats Sjösten vid Göteborgs tingsrätt är förstummad när GT refererar fallet för honom.

–Jag har aldrig hört något liknande. Haagkonventionen ska se till barnens bästa, och en psykiskt sjuk mamma är inte bra för barnen.
Också här verkar mammans bästa gå före barnens bästa, verkar det som. Vår Tingsrätt och Soc har även de hittills sett till att Hennes bästa går före barnens.

Rätts- och Socialväsendets mantra om barnens bästa går före klingar allt mer ihåligt i våra öron

Inga kommentarer: