29 augusti 2007

Förlikningsdomen

Koda telefonen på möte och ta fram kaffekoppen. Det här är ännu en en långpostning:

Den vårdnadsrättegång som vi hade laddat för blev ju en förlikning i stället. Kanske lika bra det, om man ska gå på vad kunnigare observatörer än jag hade att säga. (Men jag måste erkänna att jag hade sett fram emot att möta SåChic från Fina Advokatbyrån i en verbal dust om alkohol, misshandel och hygienisk misär i Hennes hem)

Nu har domen kommit, baserad på förhandlingens utgång.

Protokollet först
Hela rätten var där. Domaren och tre nämndemän. Alla män så när som på en av nämndemännen. Givetvis de bägge exmakarna och deras respektive ombud, och även en tyst hejaklack som Hon hade trummat ihop. Mamma och bror, tillresta utifrån, samt Hamstermannen som är Hennes f.d(?) älskare, affärspartner och suparkompis. Barnens Farmor och jag hade förstås gärna kommit, men eftersom vi var kallade som vittnen hade det inte varit en bra ide; Då hade vi nämligen diskvalificerat oss från att vittna.

Det här med moder och broder förvånar. Hon har nämligen brutit med dem och de med henne om man ska tro tidigare protokoll och utsagor från Henne. Orsaken sade hon sig inte känna till, men jag tror att det kan handla om det här.

Yrkanden
Pappans ombud inledde med att kräva ensam vårdnad, i andra hand delad vårdnad med barnen skrivna hos pappan. Utifall att rätten skulle tillerkänna Henne ensam vårdnad yrkades rätt till umgänge med barnen enligt ett schema.

Hennes ombud meddelade förstås att Hon bestrider pappans yrkanden och yrkar på fortsatt ensam vårdnad, och umgänge i närvaro av en kontaktperson. I princip nuläget, alltså.

Grunder
Pappans ombud skrädde inte orden. Han anförde att det var bäst för barnen med enskild vårdnad.

[Hon] är olämplig som vårdnadshavare. Hon har under målets handläggning brustit i omsorgen vilket kan medföra bestående faror för barnens hälsa
...
Den nuvarande hemmiljön hos [Henne] är otjänlig för barnen
Ombudet argumenterade att även om Hon tilldömdes vårdnaden så behövde pappan en möjlighet att få en inblick i och kontroll av barnens rutiner, kosthållning och hygien. Inte heller var pappan främmande för att hans umgänge med barnen initialt kan ske i närvaro av en kontaktperson varefter en lämplig upptrappning bör ske.

SåChic hävdade att ensam vårdnad är bäst för barnen. Sen detta:
[Pappan]är olämplig som vårdnadshavare på grund av sitt våldsamma och aggressiva beteende gentemot [Henne] och barnen
SåChic hänvisade alltså inte bara till den misshandel pappan är dömd för (domen är överklagad) utan använde samma svepande argument mot honom som hon använde i misshandelsrättegången. SåChic bemötte förstås inte med ett ord utsagorna om förhållandena hemma hos Henne och barnens hälsa.

Det står faktiskt inget i protokollet om att SåChic och/eller Hon anser att Hon är lämplig som vårdnadshavare. Alla med tillgång till vårdnadsutredningen kan förstå detta.

Tyvärr finns det inget om Hennes alkoholproblem heller, trots att dessa skildras i v-utredningen. En gåta för mig.

Samtal
"Parterna för under rättens ledning samtal i syfte att nå en överenskommelse", står det sedan. Därpå: "Efter en paus meddelar ombuden att parterna har nått en överenskommelse"

Jag kan förstå att samtalen inte dokumenterades, men trist är det att det mest dramatiska inte är med. De bägge föräldrarna var nämligen helt oresonliga på en punkt: Skulle barnen få övernatta hos pappan eller inte?

Rättens ordförande, en rådman i övre medelåldern, tryckte på pappan att det var bättre med en förlikning än en rättegång. Nämndemännen kunde ge honom ett sämre läge än förlikningen gav. Här log och nickade en av nämndemännen instämmande. Då blir man mörkrädd.

Pappan har berättat att Hennes ombud mer än en gång fick ta viskande diskussioner med henne. Till slut gav Hon med sig och gick med på att pappan fick ha barnen varannan helg. På sikt. Det hela inleds med ett antal dagträffar, som någon slags inskolning, innan läget sätter sig om ett par månader. Sen tre punkter:
  1. [Hon] ger pappan fullmakt att inhämta information om barnen från myndigheter, skolor, sjukvården etc
  2. Föräldrarna är överens om att umgänget mellan [Pappan] och barnen i framtiden skall utvidgas i enlighet med barnens behov och vad som är bäst för dem
  3. Föräldrarna är överens om att barnen vecka XX år 2007 skall resa till [utlandet] med sin morbror
Ettan är den tyngsta. Pappan får alltså prata med skola och hälsovård om barnen. Det behövs, ska ni veta. Tvåan är en slags gardering i mina ögon. Går det åt pipsvängen för barnen där hemma, kan Hon ge dem mer tid med pappan. Trean, som var viktig för Henne att få med, hänger jag inte riktigt med på. Har Hon ensam vårdnad som förlikningen gav henne, så behöver väl inte pappan medge en utlandsresa som inte ens stör umgängesschemat?

Domslutet
Hon fick alltså fortsatt enskild vårdnad om barnen. Vidare har barnen rätt till umgänge med pappan enligt ett noga angivet schema, med den tidigare nämda upptrappningen angiven.

Sen har Hon rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden, "dock längst för tiden till dess att bodelning har skett".

Det här var viktigt för SåChic och Henne att få med. Det handlar, tror jag, om det faktum att pappan ännu står för halva kontraktet på lägenheten och därmed kan Hon inte byta bostaden till en billigare, vilket vi vet att hon har försökt.

Ingen av de tre punkterna i förlikningsprotokollet är konstigt nog med i domen. Betyder det att Hon kan strula med fullmakten, eller?

Domskäl
Det parterna kommit överens om finner tingsrätten, såvitt framkommit, för närvarande, vara förenligt med alla barnens bästa
De dubbla inskjutna bisatserna ger i alla fall mig bilden av en viss tveksamhet. Känner rätten kanske på sig att barnen inte har det så bra därhemma?

(Mina) slutord
Att pappans motpart skulle använda misshandelsargumentet är förstås självklart. I min gränslösa naivitet trodde jag att vårdnaden var en från brottmålet separat process. Domen i brottmålet har dessutom inte vunnit laga kraft, ett faktum som SåChic förmodligen utelämnade.

Om nu pappan inte hade tagit nackgrepp den olycksaliga Novemberkvällen 2005 så hade nog läget varit lite annorlunda. Under hela den här resan har Hennes ombud och representanter målat upp och spätt på bilden av pappan som en alkoholiserad våldsverkare.

...när det är mamman som både dricker mer än pappan gjorde och dessutom hangripligen slår barnen. Inga nackgrepp där, inte. Så mycket vet vi.

Vem har sagt att det finns rättvisa här i livet?

5 kommentarer:

Tycko Tryck sa...

Min spontana tanke är att rådmännen i tingsrätten anar att det är fråga om mer än pappans tillkortakommanden som skall stå till grund för ett domslut. Ett domslut som kommer att överklagas och stötas och blötas till den milda grad att läget för parterna till sist blir ohållbart. Och hur skall tingsrätten kunna motivera ett domslut där man går emot en vårdnadsutredning när man dessutom har det olycksaliga nacktaget som hänger som en skugga över pappan? Varför pressade man då fram en förlikning? Jag tror att de tänkte precis som jag, det här är långt ifrån slut, det har bara börjat.
För när domslutet mot pappan antingen vunnit laga kraft eller förkastats av HR och modern gett fadern flera orsaker att åter igen söka vårdnaden, då kommer tingsrätten att vara benägnare att ta ett beslut. Med en motivering som håller både i HR och HD om det så behövs...
Med andra ord, tingsrätten har mned detta lämnat alla dörrar öppna, för båda parterna. Hur det kommer att gå ankommer parterna i första hand. Och där verkar det som pappan har mest struktur på sin tillvaro.

Plastfarfar sa...

Låt mig klargöra ett par saker, Tycko. Vårdnadsutredningen gav Henne vårdnaden trots att den skildrade alla de miss- förhållanden som vi känner till, utom våldet mot barnen.

Rätten följde alltså vårdnadsutredningens rekommentation (som i sin tur var BUP's)

Att pressa någon till förlikning är inte något nytt, har vi sett på pappaliv.se. Här nästan hotade domaren pappan med elaka nämndemän för att han skulle gå med på förlikningen.

Hade inte nacktaget varit, så hade situationen varit helt annorlunda nu. Det är jag förvissad om.

Och att förlikningsdomen överklagas (ja, det är möjligt) om något händer kan du vara förvissad om...

Tycko Tryck sa...

Det är just det som är min poäng fast jag uttryckte mig kanske otydligt. Nämligen att vårdnadsutredningen utmynnar i ett förslag där modern erhåller EV. Och så har vi det här olyckssaliga nacktaget. En tingsrätt skall prestera ett domslut och en motivering som inte är av denna världen för att oemotsagt ge ett domslut som inte följer rekommendationen. Alltså väljer man i det här skedet att få parterna att nå en förlikning. Syftet? Kan vara att man allvarligt ifrågasätter såväl utredning som mammans lämplighet men att man så länge misshandelsåtalet är under prövning hos hovrätten vill lägga ett avgörande efter avslutad huvudförhandling på is.
Jag menar, en friande dom i HR friar pappan, alkoholproblemen och de andra tillkortakommanden som belastar mamman består.

Pappan var på plats och han har enligt utsago pressats till det här. Detta är väl sant men var syftet verkligen det som pappan tror? Kan det istället ha varit en signal till pappan: "se till att ordna det här med åtalet och återkom".
Pappan anser kanske att rätten konspirerat mot honom, jag framför en konspirationsteori som går mot modern.
Och en sak är svår att bortse ifrån, förlikningen ger pappan ett mycket bättre utgångsläge i hovrätten.

US sa...

Jag tycker detta argument från moderns advokat är ytterst märkligt:

[Pappan]är olämplig som vårdnadshavare på grund av sitt våldsamma och aggressiva beteende gentemot [Henne] och barnen


Alltså pappan är olämplig som vårdnadshavare för att han är aggressiv mot modern och barnen???
Vad har det med vårdnashavareansvar att göra? Om pappan nu skulle vara så aggressiv skulle han väl egentligen inte ha något umgänge alls... Ena stunden är pappan enligt mamman överfarlig men hon kan ändå tänka sig umgänge med kontaktperson? Vad händer om pappan mördar kontaktpersonen? En så farlig person som modern framstår pappan som borde ju inte ens få vistas ute...
Usch va trött man blir på sådant här! STÅ PÅ ER!!

Plastfarfar sa...

Det kanske ligger något i det du skriver, Tycko. Men misshandelsåtalet nämns faktiskt inte i vare sig protokoll eller dom.

Hennes advokat uttryckte sig i presens, US. Som om pappan var det idag, alltså. En ren lögn. Det är rätt fantastiskt med tanke på vad diverse kontaktpersoner har att berätta (och det har de!) om pappans fina kontakt med barnen.

Formuleringarna är för övrigt Hennes, hämtade från misshandelsmålet. Även där företrädde SåChic Henne.

Jag kan nämna att även SåChic har överklagat misshandelsmålet, mest för att den domen ger Henne för lite pengar, vad jag kan minnas.