27 oktober 2006

Vårdnadsutredningsremissen -vilken läsning!

Barnens pappa har fått vårdnadsutredarens utkast. Dock bara de delar som han själv står för, alltså de samtal som pappan har haft med utredaren.

Emellertid
Utskicket börjar med en övergripande skildring av situationen. Jag misstänker att det inte riktigt var meningen att denna skulle med i utskicket till barnens pappa. Till att börja med har utredaren talat med inte mindre än femton personer, utpekade med namn och allt. Till och med den lille bodyguarden, barnens självutnämde älskling. (Undra på att barnens farmor och jag inte fick vara med). 15 pers!

Sen:
Finns det en rubrik: BARNENS SLÄKTINGAR OCH ANDRA ANHÖRIGA. Där står det bland annat så här:

Den kontakt som familjen tidigare har haft med släktingar har enligt [Henne] upphört och hon vet inte varför
Vi vet, kan jag meddela utredaren om du nu läser detta.

Därpå följer en dragning av händelseförloppet, som avlutas med att
Hon fick en instas från Soc i form av kontaktperson 13 timmar i veckan, samt uppföljninssamtal i syfte att bedöma moderns och barnens behov av fortsatta insatser i avvaktan på tingsrättens dom
Barnflicka och Bodyguard i månader. Sedan kommer något vi inte ens hade vågat att spekulera i:
I maj anmälde resurspersonen oro till socialtjänsten att det var rörigt hemma hos modern och att hon periodvis hade svårt att räcka till för barnen. I augusti gjordes en en anmälan av en privatperson som kontaktade socialtjänsten utifrån oro för hur barnen hade det. Privatpersonen var särskilt orolig för [ett av barnen] för att h*n inte skulle ha tillräcklig tillsyn och att allt inte står rätt till i hemmet
...skönt att veta att vi inte var ensamma om den åsikten.

Det här var mindre överraskande:
Kontaktpersonen anmälde att modern kommit hem berusad och att hon skulle behöva stöd och struktur i det vardagliga rutinerna
Behöva stöd. Det vet vi att Hon bokstavligen har behövt mer än en gång. Nåväl. Det sista stycket i sammanfattningen är i mitt tycke lysande:
Utredaren bedömer att modern skulle vara behjälpt av någon form av familjepedagogik i hemmet
Med andra ord: Hon kan inte ta hand om sina egna barn...

I övrigt
...så redogjorde utredaren sakligt och i det hela korrekt för pappans bild av det hela. Om det räcker, lär vi bli varse.

Inga kommentarer: