05 juli 2006

I dag sker det -kanske

Pappan ska idag få umgås med sina barn undet fem timmars tid. Detta efter ett beslut av Tingsrätten och under överinseende av en kontaktperson. Men Hon gör förstås vad hon kan för att jävlas.

Igår hette det att pappan hade utökat besöksförbud, 300 meter var gränsen. En Viss Socialsekreterare och kontaktpersonen verkade vara införstådd med detta, men hennes chef lyckades pappan övertyga om att så inte var fallet. Ett samtal till Tingsrätten bekräftade att Hennes uppgifter var tagna ur det blå.

Plan B
Det viktiga för Henne är att barnen inte får umgås med pappan i eller utanför den arbetslokal i närheten av deras hem som han disponerar. Då skulle ju barnen insprireras att gå dit spontant. Hon lade också ut texten om att lokalen är Hennes, fastän det är maken som betalar hyran och ensam står för kontraktet. Och vi har bytt låset, också.

Hon och hennes jurister har i sitt upplägg mot pappan till barnen att han är hotfull och rentav farlig för barnen. Nu sitter Hon alltså och berättar för chefstjänstemannen på Soc att barnen kan komma att självmant söka upp sin pappa!

Det är väl bara Hon som inte ser den logiska vurpan, där. Nåväl.

Nu heter det att "det inte är förenligt med barnens bästa" att pappan träffar dem i anknytning till lokalen. Någon motivation till detta har vi inte fått fram.

Det blir en dag i parken i stället. Kanske. Hon är ju kapabel till vad som helst i sin Jihad mot sin förr så älskade make...

Inga kommentarer: