16 april 2007

Träffläget just nu

Nu på onsdag är det dags för nästa femtimmarsträff med barnen. Det är mer än två veckor sedan förra gången och därmed ett brott mot Tingsrättens interimistiska utslag: Fem timmar varannan vecka.

Men vad gör man när det bara finns en kontaktperson kvar i leken? Två k-personer har avsagt sig uppdraget pga "samarbetssvårigheter" med Henne och en tredje (egentligen stödperson på Soc) hamnade i onåd efter sina observationer i vårdnadsutredningen. Det har framgått att Hon anser att den tredje lämnade uppgifterna i vårdnadsutredningen i avsikt att skada Henne, eftersom de är i konflikt. Vi tror oss också veta att Hon har anmält den här tjejen till Socialstyrelsen.

Konflikt är ett naturligt tillstånd för Henne, ska ni veta om ni inte redan har listat ut det själva.

Den nuvarande kontaktpersonen vet att hon är den enda möjliga som kan medverka vid pappans träffar med barnen just nu, och har verkligen ställt upp. På den förra träffen, till exempel, var hon egentligen ledig men visste att utan henne skulle det inte bli något. Sånt är stort.

Tyvärr ser det ut som om träffen nu på onsdag blir den sista med just den här hårt bokade kontaktpersonen, och Soc har alltså svårt att få fram andra som vill samarbeta med Henne.

Å andra sidan har det sett mörkt ut förut och det har löst sig. Vi får hålla tummarna.

Inga kommentarer: